PRAVIDLA PRO STRAVOVÁNÍ A VÝDEJ OBĚDŮ ŽÁKŮM A DĚTEM Z MŠ

Podle Vyhlášky č. 14/2005 Sb., § 4, odstav. 1 se dítě, které je přítomno v době podávání hlavního jídla, stravuje vždy.

Stravování v Mateřské školce zahrnuje přesnídávku, oběd a svačinu.

Pitný režim je k dispozici během celého dne.

Stravné se platí v hotovosti za celý měsíc předem. Den výběru stravného je předem stanoven a vyvěšen na hlavních dveřích.

Cena stravného je předem stanovena podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., dle finančního normativu § 5.

Odhlásit dítě lze zásadně den předem. V případě, že strava nebude včas odhlášena, mohou si rodiče první den nepřítomností dítě odebrat stravu přímo v MŠ do vlastních jídlonosičů v době od 11:00 do 11:15. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje finanční náhrada.

 

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.  258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy, dodržováním spotřebního koše vybraných potravin a dodržováním kritických bodů HACCP.

 

 

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web