Pravidla pro cizí strávníky

Informace pro cizí strávníky

Podmínky pro odebírání obědů

 • odevzdaná přihláška (platí jeden šk. rok)
 • vlastní jídlonosič (nesmí se používat skleněné nádoby)
 • objednané a zaplacené obědy
 • zakoupený stravovací čip

Obědy se platí i objednávají vždy dopředu. Výběr je ze dvou druhů jídel.

Způsob úhrady

 • formou inkasa z účtu strávníka – zájemci si vyzvednou u vedoucí ŠJ formulář ( s číslem účtu a var. symbolem ), který vyplní a nechají potvrdit bankou. Vyplněný formulář odevzdají ve školní jídelně pro účely zavedení do databáze.

Zřídit u své banky příkaz k povolení inkasa ve prospěch příjemce platby – číslo účtu školní jídelny 246 800 366 / 0300. ( Při ukončení školní docházky zrušit platby v bance).

 • Bankovním převodem
 • v hotovosti v kanceláři školní jídelny ( dva poslední dny v měsíci), min. platba 300,- Kč

Pro cizího strávníka je vyhrazena pouze přední část jídelny.

Do školní jídelny je zákaz vstupu osobám, které nejsou přihlášeny ke stravování.

Pravidla pro výdej do jídlonosičů

 • Do skleněných nebo znečistěných nádob stravu nepodáváme.
 • Dle § 26 zákona nedoporučujeme také používat hliníkové jídlonosiče.
 • Jídelna zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle do 15 minut od jejího vydání do jídlonosiče.
 • Dle vyhlášky MZ č. 137/2004 § 25 odst. 2 má být oběd spotřebován do 4 hodin po naplnění.

Rozpis výdeje

11:00 - 11:25 hodin – výdej cizím strávníkům stravujícím se ve školní jídelně, výdej do jídlonosičů
11:30 - 13:30 hodin – výdej žákům a zaměstnancům škol

Upozornění

 • Mimo stanovené hodiny nebudou obědy do jídlonosičů pro zaměstnance ani pro cizí strávníky vydávány!!!
 • Neodhlášený a neodebraný oběd propadá a není za něj náhrada.
 • Strávník, který nebude odebírat oběd po dobu dvou měsíců – bude vyloučen ze stravování (netýká se žáků a zaměstnanců po dobu nemoci). Vyloučený strávník vrátí čip a vyzvedne si přeplatek za stravné.
 • Veškeré změny v objednávání a odhlašování jídel na následující den lze provádět pouze do 13.00 hodin. Po této době již terminál tuto změnu neprovede.

 

 

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web