Vítá Vás Mateřská škola Hradiště

Naše mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem a nachází se v přízemí společné budovy se základní školou a školní kuchyní. Kapacita mateřské školy je 25 dětí.

Máme samostatnou ložnici, třídu a hernu a sociální zařízení. Školní zahrada a hřiště nabízí široké využití pro pobyt venku v každém ročním období. Blízké okolí mateřské školy nabízí pěkné vyhlídky na Beskydy, Babí horu, Horní dvůr a okolní města i vesnice. Díky lokalitě (blízkost lesa, čerstvý vzduch a atmosféra malé obce), ve které je naše školka situována, mají děti možnost klidného a zdravého vývoje.

O Vaše děti se starají kvalifikované učitelky:

Jurczygová Svatava

Šindelová Kateřina

 

Provoz MŠ je od 630 hodin do 1600 hodin.

 

Časové orientační rozvržení dne

 

6:30 – 8:15     otevření MŠ, volná hra, činnosti řízené i spontánní, rozvíjení podnětů nabízených učitelkou, pitný režim, nabídka ovoce

8:15                uzamčení budovy školy

8:15 – 8:30     pohybová chvilka

8:30 - 9:00     hygiena, dopolední svačina, dokončení činností

9:00 – 9:30    řízené vzdělávací činnosti, komunitní kruhy, námětové činnosti dle vlastní volby, dokončení činností, postupný přechod k pobytu venku

9:30                osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku

9:30 - 11:30    pobyt dětí venku, sezonní aktivity

11:30 - 12:00  oběd a osobní hygiena dětí

12:00 – 12:30 předávání dětí zákonným zástupcům

12:00 – 14:15 odpočinek dětí, klidnější individuální činnosti a hry

14:15 –14:30 odpolední svačina, postupné předávání dětí zákonným zástupcům

14:30 – 16:00 zájmové a vzdělávací činnosti, spontánní aktivity, volné hry a činnosti, odchod domů

16:00               uzamčení budovy školy


 


 

 

Rodiče mohou své děti přivádět dle vlastní potřeby po dohodě s učitelkami a vedoucí ŠJ, jak je uvedeno ve Školním Řádu.

Zákonní zástupci mají možnost se kdykoliv seznámit s dovednostmi dětí v prostředí mateřské školy. Nově příchozím dětem je nabízen adaptační program.

 

 

Název našeho školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání:

Já vím, my víme…“

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web