Vítá Vás Mateřská škola Hradiště

Naše mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem a nachází se v přízemí společné budovy se základní školou a školní kuchyní. Kapacita mateřské školy je 25 dětí. Máme samostatnou ložnici, třídu, hernu a sociální zařízení. Mateřská škola je situována na okraji vesnice a je obklopena loukami, na kterých se pasou krávy a ovce. V docházkové blízkosti se nachází farma, sochařský park, včelař. Situační poloha naší školy přímo vybízí k environmentální výchově, jenž tvoří hlavní cíl výchovně vzdělávacího programu a nabízí dětem zdravé a podnětné prostředí. S dětmi trávíme co nejvíce času venku, kde mají možnost poznávat přírodu jako zdroj poznání. Zahradu naší školy tvoří z veliké části travnatý povrch, který je osazen stromy a keři, jenž přináší dětem radost a zároveň zdroj znalostí po celé roční období. Na školní zahradě máme vytvořen vlastní záhon a pařeniště, kde s dětmi pěstujeme ovoce i zeleninu. Díky blízkosti farmy jsou děti v pravidelném kontaktu se zvířaty, které pozorují od samotného narození. Díky lokalitě (blízkost lesa, čerstvý vzduch a atmosféra malé obce), ve které je naše škola situována, mají děti možnost klidného a zdravého vývoje.

O Vaše děti se starají kvalifikované učitelky:

Jurczygová Svatava

Šindelová Kateřina

 

Provoz MŠ je od 630 hodin do 1600 hodin.

 

Časové orientační rozvržení dne

 

6:30 – 8:15     otevření MŠ, volná hra, činnosti řízené i spontánní, rozvíjení podnětů nabízených učitelkou, pitný režim, nabídka ovoce

8:15                uzamčení budovy školy

8:15 – 8:30     pohybová chvilka

8:30 - 9:00     hygiena, dopolední svačina, dokončení činností

9:00 – 9:30    řízené vzdělávací činnosti, komunitní kruhy, námětové činnosti dle vlastní volby, dokončení činností, postupný přechod k pobytu venku

9:30                osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku

9:30 - 11:30    pobyt dětí venku, sezonní aktivity

11:30 - 12:00  oběd a osobní hygiena dětí

12:00 – 12:30 předávání dětí zákonným zástupcům

12:00 – 14:15 odpočinek dětí, klidnější individuální činnosti a hry

14:15 –14:30 odpolední svačina, postupné předávání dětí zákonným zástupcům

14:30 – 16:00 zájmové a vzdělávací činnosti, spontánní aktivity, volné hry a činnosti, odchod domů

16:00               uzamčení budovy školy

 

Název našeho školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání:

 

„Radostně po světě“

 

Hlavní cíl vzdělávání:

Název našeho Školního vzdělávacího programu "RADOSTNĚ PO SVĚTĚ" obsahuje cíl našeho vzdělávání: aby probíhalo s Radostí, v příjemné Atmosféře, děti se na učitelky obracely s Důvěrou a ony jim byly Oporou, všude zněl Smích a děti se učily vzájemné Toleranci. 


 

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web