Co je nového?

16.05.2019 12:44

Výběr stravného na červen

23. 4. Od 9,30 do 12,00 hod u vedoucí ŠJ
24. 3 a 25.3.od 7,00 hod do 12,00 hod
Orientační ceny
Celodenní 672,--
Školné 350,--
Doneste si drobné.

20.5. Od 9,30 do 12,00 hod u vedoucí ŠJ

21. a 22. 5. od 7,00 hod do 12,00 hod

Orientační ceny

Celodenní 640,--

Školné 350,--

Doneste si drobné.

 
 
 
07.05.2019 10:40

Čarodějnický rej

30. dubna jsme slavili v mateřské škole Hradiště svátek čarodějnic

 

Co se v téhle škole učí?

Samé čáry máry, jak se létá na koštěti,

jak se straší malé děti,

jak nakreslit ladné krásky,

až nám z toho tuhnou vlásky.

Hodit žáby do kyblíku,

Abrakadabra simsalabim

a je z toho elixír.

Divoké tance, samé reje,

až se celá škola chvěje.

Učitelky krasavice

mají na krku hada

a na nose bradavice.

Připravte se, připravte se

za rok zase tady.

Loučí se s vámi

malé děti vyučené na koštěti.

 

Za kolektiv Mateřské školy Hradiště

Jurczygová Svatava

02.05.2019 18:23

Zahradní slavnost

28.04.2019 15:02

Dopravní dopoledne "Malý cyklista"

Na úspěšnou besedu s policií ČR a hasiči jsme v naší školce navázili na toto téma dopravním dopolednem a soutěží o "Malého cyklistu". Děti si vyzkoušeli jízdu na zvoleném dopravním prostředku. Všichni byli poučeni o správném chování na silnici a o dodržování pravidel bezpečné jízdy. Děti jezdily podle značek a semaforu a s nadšením dodržovaly dopravní značení. Na závěr děti dostaly sladkou odměnu a diplom malého cyklisty.

Za kolektiv MŠ Hradiště

Kateřina Šindelová

25.04.2019 07:42

Den Země

Den Země je každoroční událost, která se slaví 22. dubna a je zaměřená na propagaci a podporu ekologie a ochranu životního prostředí ve společnosti.

I my v naší školce jsme chtěli tuto údalost podpořit a vydali jsme se s dětmi na výchazku kolem naší školky s cílem sbírat odhozené odpadky. Děti byly vybaveny gumovými rukavicemi a byly touto aktivitou velmi nadšené. Společnými silami jsme nasbírali plné 3 pytle odhozeného odpadu. Na závěr jsme si s dětmi zopakovali jak a proč třídíme odpad a společně jsme odpadky vyhodili do patřičných kontejnerů.

Proto i vy všichni pamatujte, že Den Země by neměl být jediným dnem, kdy myslíme na Matku Zemi, ale spíše si připomeňme, že Den Země, je každý den a že my všichni jsme dětmi Země.

 

Za kolektiv MŠ Hradiště

Kateřina Šindelová

10.04.2019 19:07

Velikonoční vystoupení

22.03.2019 12:18

Zápis do 1. třídy

                                            Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

pro školní rok 2019 / 2020

V ZŠ Těrlicko, Školní 419/2 i v ZŠ Hradišťská147/47

 se zápis uskuteční dne 4. 4. 2019 od 13 do 18 hodin.

 

 

Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

 

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

 

dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2019:

zákonný zástupce doloží 1 vyjádření - školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

 

dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2020:

zákonný zástupce doloží 2 vyjádření - školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

 

Zákonný zástupce se u zápisu prokáže platným občanským průkazem a předloží rodný list dítěte.

Rodiče, kteří budou pro dítě žádat odklad školní docházky, vyplní žádost o odklad a doloží vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko - psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře.

13.03.2019 10:35

Lyžařský kurz

Lyžařský kurz

Ve dnech 4.3.- 8.3.2019 se děti naší Mateřské školy v Hradišti účastnily Lyžařského kurzu v Bukovci. Děti vyjížděly ráno před osmou hodinou autobusem do lyžařského areálu Kempaland v Bukovci, kde si je každý den přebírali zkušení a milí instruktoři Malina Ski School. Děti absolvovaly lyžařskou výuku každý den dvě hodiny, které byly rozděleny svačinkou a teplým čajem. Počasí nám přálo a sluníčko nám svítilo skoro pořád. Teploty byly spíše jarní, ale malým lyžařům to nijak nevadilo. Každý den bylo vidět zlepšení všech a někteří i zdatně jezdili na největší sjezdovce. Lyžařský kurz byl zakončen tradičními závody, kterých se účastnili i rodiče. Atmosféra mladé lyžaře strhla k perfektním výkonům, jenž byly oceněny bouřlivým potleskem. Každý malý lyžař byl oceněn diplomem a malou drobnosti od Malina Ski School. Děti spokojeně odjížděly do svých domovů a my se těšíme zase příští rok na další lyžovaní. Děkujeme obci Těrlicko, za podporu a možnost absolvovat tento lyžařský kurz.

Za kolektiv MŠ Hradiště

Kateřina Šindelová

10.03.2019 17:06

Návštěva předškoláků v první třídě

Škola v Hradišti je tak trošku jiná než ostatní školy. Odlišuje se od ostatních škol tím, že do stejné budovy chodí zároveň jak děti z mateřské školy, tak školáci. Každodenně se děti společně setkávají při obědě, na chodbách, na zahradě nebo na různých akcích, výletech. Také děti znají všechny paní učitelky, kuchařky a pro nikoho není cizí paní školnice Ivetka.

Ale přesto něco pro děti z „mateřinky“ bylo donedávna neprobádané. Stále nevěděly, co se děje     za dveřmi v prvním patře. Kam chodí školáci? Jak to vlastně v té škole vypadá? A co vlastně

v té škole děti dělají?

A tak  ve čtvrtek - poslední den v únoru byli předškoláci pozváni na návštěvu do první třídy. Prvňáčci je  hezky přivítali a posadili si je vedle sebe do lavice. Zároveň se pochlubili svými učebnicemi, předvedli vše, čemu se již naučili. A že se ve škole nejen učí, ale také zpívá, soutěží,cvičí a vyrábí, o tom se hned záhy předškoláčci přesvědčili na vlastní „kůži.“ Společně

s prvňáčky měli opravdovou hodinu pracovní výchovy, kdy si vyrobili z papíru kočičku. Nechyběla ani chvilka hudební výchovy a na závěr si třeťáci připravili pro předškoláky vědomostní kvíz.

Se soutěžními úkoly jim samozřejmě prvňáčci byli oporou a vlastně takovým  i „přítelem na telefonu“. Kdo vyhrál? Všichni byli moc šikovní a tak na soutěžící čekala sladká odměna. Na závěr si děti vzájemně vyměnily připravené dárečky a s dobrou náladou se rozloučily.

Milí předškoláci,

už se na Vás  všichni moc těšíme a věříme, že se opět všichni potkáme při zápise do první třídy.

                                                                                                             Bc. Magdaléna Waszková

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode