Co je nového?

16.12.2020 13:51

Veselé Vánoce

04.12.2020 13:58

Mikulášská besídka

Jako každoročně, tak i letos navštívil naší mateřskou školu Milkuláš s čertem. Děti se na příchod pečlivě připravovaly celý týden. Vyráběly čerty, Mikuláše, zdobily třídu a učily se básničky a písničky. Děti předvedly Mikuláši vše, co se naučily a předaly Mikuláši vánoční přáníčko s poděkováním. Z pekla nám letos poslali malého čertíka a tak děti neměly ani moc velý strach. Každé dítě obdrželo balíček sladkostí zakoupený z fondu SRPD a plechovku s dobrotami od rodiny Chrobozckových. Moc děkujeme za povednou mikulášskou besídku.

Učitelky MŠ Hradiště

06.11.2020 14:33

Strašidelný týden

První týden v listopadu jsme s dětmi v naší mateřské škole oslavili svátek Dušičky a svátek Halloween. Dětem byl vysvětlen význam obou svátků a rozdíl mezi nimi. V návaznosti na tyto svátky jsme s dětmi prožili strašidelný týden, kdy jsme si vyprávěli o všech možných strašidlech. Vyráběli jsme netopýry, masky a duchy. Rovněž jsme vydlabali dýni a vyrobili duchy z keramiky. Tahali jsme čarodějnickou havěť z krabice, lítali na koštěti a skákali v pytli. Na závěr týdne jsme uspořádali strašidelný den, kdy jsme všichni přišli v kostýmech strašidel a v naší školce bylo opravdu strašidelně. Děti si užili módní přehlídku strašidel, strašidelné disciplíny a rovněž jsme s dětmi umíchali magický lektvar. Dopolední strašidelný rej tvořila i minidiskotéka. Poté jsme se s dětmi vydali na strašidelnou výpravu, kde děti plnily různé úkoly. Aby se na výpravě nebály, každé dítě obdrželo malou baterku. Na závěr děti našly poklad, jenž tvořil sladký balíček, zakoupený z fondu SRPD. Děti si celý týden náramně užily a pokud neodešly domů, tak ve školce straší ještě teď:)

Učitelky MŠ Hradiště.

27.10.2020 15:01

Vánoční fotografování

22.10.2020 13:30

Divadlo Smíšek

Ve středu 20.10.2020 naší mateřskou školu navštívilo divadlo Smíšek a to s pohádkou " Hájovna u jeleního parůžku". Divadlo se dětem velice líbilo a pohádka skvěle zapadla do našeho tématického podzimního celku, který se jmenuje:"Podzim klepe na vrátka, jak se mají zvířazka?" Děkujeme divadlu Smišek a těšíme se na další pohádku.

Učitelky MŠ Hradiště

 

13.10.2020 14:47

Beseda s myslivcem

V pátek 9.10.2020 se uskutečnila v naší MŠ beseda s myslivcem. Pan Jiří Skoblík nás jako každý rok navštívil a dětem vyprávěl o životě zvířat a o práci myslivce. Děti nadšeně poznávaly zvířata žijící v našich lesích a dozvěděly se spoustu zajímavých informací. Pan myslivec děti chválil za jejich výborné znalosti o přírodě a zvířatech.  Děkujeme za návštevu p. Jiřímu Skoblíkovi a těšíme se na další besedy. Na závěr jsme panu myslivci zazpívali všchni společně písničku"Na tý louce zelený". 

Učitelky MŠ Hradiště

05.10.2020 07:43

Hrajeme si divadlo

Vzhledem k současné epidemiologické situaci, nám bylo zrušeno divadlo. Proto jsme si s našimi dětmi zahráli své vlastní divadlo. "Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?" Děti se staly nadšenými herci a do své role se vžily témeř dokonale. Roli zvířátka si užil každý a několkrát jsme dramatizaci této pohádky zopakovali.

Děti si užili příjemně celé divadelní dopoledne:)

 

20.08.2020 12:50

Zahájení nového školního roku 2020/2021

Provoz mateřské školy v Hradišti bude zahájen dne 1.9.2020 v 6.30 hod. Co potřebují děti do MŠ naleznete v příloze. Rovněž přikládáme v příloze hygienická opatření týkající se provozu MŠ Hradiště od 1.9.2020 a manuál vydaný MŠMT.

Těšíme se na vás v novém školním roce.

Vaše učitelky MŠ Hradiště

co potřebují děti do MŠ.pdf (96306)

hygienická opatření od 1.9.pdf (54512)

priloha_813231211_2_Manual_k_provozu_skol_MŠMT_MZd.pdf (987302)

 

 

© 2020 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web