Co je nového?

05.10.2021 18:02

Projektový den "Malý hrnčíř"

V útery 5.10.2021 naší Mateřskou školu navštívil hrnčíř, který dětem představil práci s hrnčířskou hlínou. Děti si keramickou hlínu nejprve ohmataly, zkoušely zpracovávat podobně jako plastelínu. Postupně děti usedaly ke kruhu a každý si vytvořil malou misku. Děti hlínu zpracovávaly a společně vymyslely námětovou hru na výrobu šperků. Děti, které vyráběly keramickou misku na hrnčířském kruhu, pracovaly s velkým zaujetím a snažily se pracovat pečlivě. Samotná činnost děti velice těšila, i přestože na hrnčířském kruhu nemohly pracovat všechny děti současně. Pozorování výroby nového předmětu je natolik zaujalo, že se nakonec vzájemně ve své činnosti povzbuzovaly, radily si a obdivovaly každý další výrobek. Děti, které nevyráběly na kruhu, si s paní učitelkou tvořily šperky pro své blízké. Dětem bylo vysvětleno, že výrobky budou hotové až po vypálení a budeme muset na misku i korálky nějaký čas počkat, čím jsem dětem vysvětlili, že všechno má svůj čas, pravidla a postupy.

Děkujeme p.Jasroslavu Křížovi za příjmené dopoledne.

 

05.10.2021 17:56

Projektový den "Dopoledne s hasiči"

Cíl projektového dne "Dopoledne s hasiči", bylo seznámit děti s prací a důležitosti hasičské práce. Projektový den byl zahájen motivačními a aktivizačními otázkami o práci hasičů. Děti se dozvěděly, že hasiči kromě likvidace požárů, pomáhají i při autonehodách, záchraně zvířat, při povodních a jiných záchranných akcích. Po příchodu na hasičárnu, starosta hasičů provedl děti vnitřními prostory, kde proběhla přednáška a názorná ukázka hasičské výzbroje. Děti měly možnost si vyzkoušet helmy a hasičský oděv. Děti se dozvěděly, co dělat při vzniku požáru a hlavně jak jim předcházet. Starosta hasičů dětem vysvětlil, kdo se může stát hasičem a seznámil děti s hasičským sportem, který je provozován v naší obci. Poté jsme se přesunuli do garáží, kde děti absolvovaly prohlídku hasičských vozidel. Všechny děti nadšeně pozorovaly hasičské auta, do kterých měly možnost i nastoupit. Hasiči pro děti spustili sirénu a vysvětlili, proč se zapíná a co to pro řidiče znamená. Všechny děti měly možnost si vyzkoušet, jak se stříká z hasičské hadice. Hasiči měli na závěr pro děti připravenou sladkou odměnu a celý den si všichni náramně užily a většina dětí se po tomto dni, chtěla stát hasičem.

Děkujem SDH Těrlicko - Hradiště.

 

23.09.2021 13:50

Projektový den " Jak se žije na farmě"

Projektový den realizovaný v MŠ Hradiště, jsme nazvali „Jak se žije na farmě“. Cíl projektového dne bylo seznámit děti se životem na farmě, seznámit děti se zvířaty a jejich produkty a v neposlední řadě se zemědělskými stroji, jenž jsou při práci na poli a na farmě využívány. Projektový den byl zaměřený na rozvoj environmentální zodpovědnosti, jejímž cílem je úcta k život ve všech jeho formách.  Jako první bod programu, byla návštěva prasat, které měli možnost děti krmit čerstvou trávou. Po návštěvě prasat, jsme se s dětmi přesunuli do králíkárny, kde si děti mohly králíky pohladit a dát jim trochu sena. Poté jsme se v tichosti přemístili do místnosti, kde se chovají křepelky. Děti musely být potichu, aby křepelky nevyrušily a slyšeli jejich pískot. Hlavním bodem našeho dne, byla návštěva chléva, kde se nacházely krávy s čerstvě narozenými telátky.  Po příchodu z kravína jsme se dětmi přesunuli k zemědělským strojům. Všechny děti měly možnost si vyzkoušet jak se sedí v traktoru a drží volant. Rovněž nám byl představen kombajn, mulčovadlo, bagr, secí stroj, které jsou potřebné pro život na farmě. Dětem byla předvedena názorná ukázka, jak se čistí chlév a co se poté děje s hnojem, který se na statku vyprodukuje. Celý projektový den si děti náramně užily a kdyby nepřišel čas odchodu, tak by na farmě byly ještě teď. Děkujeme Karlu Kuběnskému a Marii Gomolové za vlídně a srdečné přijetí a rovněž za občerstvení, které pro děti připravili.

Učitelky MŠ Hradiště

15.09.2021 08:54

Informační schůzka pro rodiče dětí MŠ Těrlicko - Hradiště

Milí rodiče,

rádi bychom Vás pozvali na informační schůzku, která se uskuteční dne 21.9.2021 v 16,00 hodin v prostorách MŠ Těrlicko – Hradiště, Hradišťská 147, 735 42 Těrlicko.

Po ukončení schůzek MŠ a ZŠ, bude následovat schůze SRPD, v cca 17,00 hodin.

Těšíme se na Vaší účast.

Učitelky MŠ Hradiště

 

 

 

27.08.2021 09:30

Informace pro rodiče a žáky ZŠ a MŠ Hradiště

 

Zahájení školního roku se uskuteční 1.9.2021 v 7.30 hodin před budovou školy v Hradišti.

Po slavnostním zahájení se žáci přemístí se svými učiteli do budovy ZŠ, kde proběhne preventivní testování žáků 2.-5. tříd na COVID-19.

Žáci první třídy se budou testovat 2.9.2021.

Slavnostní zahájení prvního školního dne bude probíhat do 9 hodin.

Školní jídelna 1. 9. 2021 NEVAŘÍ.

Školní družina v ZŠ Hradišti bude 1. září 2021 v provozu do 16,00 hod.

 

Provoz MŠ Hradiště bude zahájen 1.9.2021 od 6,30 -16,00 hodin.

U dětí mateřských škol se preventivní testování na COVID-19 neprovádí!

 

Těšíme se na společné prožití nového školního roku 2021/2022.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Hradiště.

Mgr. Michaela Janíková

 

26.08.2021 15:32

Co děti potřebují do MŠ

02.07.2021 13:34

Hurá na prázdniny

Přejeme všem dětem i rodičům krásné prázdniny plné smíchu a pohody. Budeme se na vás těšit v novém školním roce, který začne ve středu 1.9.2021.

24.06.2021 14:11

Cvičíme se SOKOLEM

MŠ Hradiště se letos poprvé zapojila do celorepublikového projektu podporovaného MŠMT, který nese název "Se sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířatky". Projekt je zaměřen na nejmladší generaci a na osvojení základních pohybových schopností tak, aby se mohly v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi základní pilíře stejně tak, jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu "Se Sokolem do života" se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek. S dětmi jsme po celý rok poctivě cvičili a děti dostávaly za činnosti samolepky zvířátek do své knihy. Na závěr školního roku jsme pro děti připravili překážkovou dráhu, kde zúročily celoroční práci. Za odměnu jim sokol Pepík rozdal medaile, diplomy, balón i sladkou odměnu.

Pohybu ZDAR!!!

11.06.2021 13:02

Putování s dinosaury

Začátek června byl v mateřské škole v zajetí dinosauřích kamarádů. Děti se ocitly v pravěké době, kde vládli pravěcí ještěři a vybuchovaly sopky. Všichni společně jsme si vyprávěli o dinosaurech, četli si knížky a encyklopedie. Vyráběli  jsme zkameněliny a  dinosauří hnízda, kde jsme poctivě seděli na vajíčkách.  Skládali jsme dinosauří puzzle a byli jsme přítomní u opravdového výbuchu sopky. Dinosauřím putováním nás provázel veliký kamarád Rex, který děti motivoval do výtvarného tvoření i pohybových aktivit, které musely zdolávat.  Děti se v tomto tématickém celku dozvěděly spoustu nových zajímavostí a užily si spoustu zábavy se všemi dinosauřími kamarády.

Učitelky MŠ Hradiště

01.06.2021 13:24

Den dětí

Den dětí s dinosauřími kamarády

V úterý 1.6.2021 se děti z MŠ Hradiště vydaly do pravěké země na putování za pokladem. Cestou je čekaly různé překážky a nástrahy. Aby se nebály, byl jejich průvodcem a rádcem dinosauřík Rexík, který jim pomáhal při plnění úkolů. Děti hledaly na svém putování po pravěké zemi stopy dinosaurů a plnily jejich úkoly. Skákaly přes rozžhavenou lávu, prolézaly přes obří pavučinu, hledali dinosauří kosti i vajíčka. Na závěr dobrodružné cesty je čekal obří tyranosaurus, který jim za písničku předal vzácný poklad. Děti byly obdarovány hračkou i sladkým občerstvením, kterým se po náročné cestě hned občerstvily. Všechny děti si svůj svátek užily a radost v jejich očích byl odměnou pro paní učitelky. Děkujeme SRPD při ZŠ a MŠ Hradiště za finanční podporu a rovněž rodině Chroboczkové za sladkosti pro děti.

Učitelky MŠ Hradiště

© 2021 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web