Co je nového?

30.06.2022 12:15

Krásné prázdniny

29.06.2022 06:43

Sportovní den

Letošní školní rok jsme zakončili sportovním dnem, který jsme strávili společně se sokolem Pepíkem, který děti doprovázel celý rok. Již třetím rokem jsme součástí celonárodního projektu podporovaného MŠMT „Se sokolem do života“. Projekt je zaměřen na rozvoj pohybové gramotnosti u dětí předškolního věku. Cílem je, aby se děti naučily mít rády pohyb a vnímaly ho do budoucna jako přirozenou součást života.

POHYBU ZDAR!!!

27.06.2022 12:13

poděkování včelaři

01.06.2022 12:56

Divadlo Bajka

23.05.2022 13:58

Zahradní slavnost

20.04.2022 13:42

Na silnice pozor dáme, pravidla už dobře známe.

V souvislosti s tematickým celkem, který je zaměřený na dopravní výchovu, si děti užili dopravní dopoledne. Každé dítě si vyzkoušelo roli chodce, účastníka silničního provozu nebo policajta. Děti se učily poznávat a respektovat dopravní značky, jezdit správným směrem, zastavit na signál a hlavně se učily správně přecházet silnici. Všichni po absolvování dopravních zkoušek obdrželi diplom malého cyklisty a drobnou sladkost.

Učitelky MŠ Hradiště

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web