Co je nového?

02.07.2021 13:34

Hurá na prázdniny

Přejeme všem dětem i rodičům krásné prázdniny plné smíchu a pohody. Budeme se na vás těšit v novém školním roce, který začne ve středu 1.9.2021.

24.06.2021 14:11

Cvičíme se SOKOLEM

MŠ Hradiště se letos poprvé zapojila do celorepublikového projektu podporovaného MŠMT, který nese název "Se sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířatky". Projekt je zaměřen na nejmladší generaci a na osvojení základních pohybových schopností tak, aby se mohly v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi základní pilíře stejně tak, jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu "Se Sokolem do života" se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek. S dětmi jsme po celý rok poctivě cvičili a děti dostávaly za činnosti samolepky zvířátek do své knihy. Na závěr školního roku jsme pro děti připravili překážkovou dráhu, kde zúročily celoroční práci. Za odměnu jim sokol Pepík rozdal medaile, diplomy, balón i sladkou odměnu.

Pohybu ZDAR!!!

11.06.2021 13:02

Putování s dinosaury

Začátek června byl v mateřské škole v zajetí dinosauřích kamarádů. Děti se ocitly v pravěké době, kde vládli pravěcí ještěři a vybuchovaly sopky. Všichni společně jsme si vyprávěli o dinosaurech, četli si knížky a encyklopedie. Vyráběli  jsme zkameněliny a  dinosauří hnízda, kde jsme poctivě seděli na vajíčkách.  Skládali jsme dinosauří puzzle a byli jsme přítomní u opravdového výbuchu sopky. Dinosauřím putováním nás provázel veliký kamarád Rex, který děti motivoval do výtvarného tvoření i pohybových aktivit, které musely zdolávat.  Děti se v tomto tématickém celku dozvěděly spoustu nových zajímavostí a užily si spoustu zábavy se všemi dinosauřími kamarády.

Učitelky MŠ Hradiště

01.06.2021 13:24

Den dětí

Den dětí s dinosauřími kamarády

V úterý 1.6.2021 se děti z MŠ Hradiště vydaly do pravěké země na putování za pokladem. Cestou je čekaly různé překážky a nástrahy. Aby se nebály, byl jejich průvodcem a rádcem dinosauřík Rexík, který jim pomáhal při plnění úkolů. Děti hledaly na svém putování po pravěké zemi stopy dinosaurů a plnily jejich úkoly. Skákaly přes rozžhavenou lávu, prolézaly přes obří pavučinu, hledali dinosauří kosti i vajíčka. Na závěr dobrodružné cesty je čekal obří tyranosaurus, který jim za písničku předal vzácný poklad. Děti byly obdarovány hračkou i sladkým občerstvením, kterým se po náročné cestě hned občerstvily. Všechny děti si svůj svátek užily a radost v jejich očích byl odměnou pro paní učitelky. Děkujeme SRPD při ZŠ a MŠ Hradiště za finanční podporu a rovněž rodině Chroboczkové za sladkosti pro děti.

Učitelky MŠ Hradiště

19.05.2021 06:43

Poděkování

Rádi bychom poděkovali rodině Chroboczkové za zakoupení chytré televize do naší mateřské školy. Nová televize bude dětem sloužit ke zkvalitnění předškolní výuky, k pohybovým chvilkám i ke shlédnutí pohádky před spaním. Děti měly obrovskou radost a jejich dětské oči se rozzářily štěstím. 

Moc děkujeme.

11.05.2021 12:46

Den maminek v MŠ Hradiště

V Mateřské škole v Hradišti jsme se první květnový týden připravovali na oslavu svátku Den Maminek, který je každoročně druhou květnovou neděli. Děti celý týden připravovaly pro své maminky překvapení. Kreslily, zdobily, vyráběly a modelovaly srdíčka z keramiky. Poděkovaly mamince dárečkem a pěknou básničkou. V pondělí 10.5.2021 nastoupily do mateřské školy všechny děti a i ty dodatečně maminkám popřály a obdarovaly je  keramickým a perníkovým srdíčkem.

Učitelky MŠ Hradiště.

12.04.2021 13:18

Zápis do Mateřské školy

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Č. j. 01Te/212/2021                                  V Těrlicku 29. 3. 2021

 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ.

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Těrlicko, příspěvková organizace  v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle Správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanovil podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

 

Kritéria pro přijetí:

1)       přednostní přijetí dětí předškolního věku

2)       místo trvalého pobytu dítěte – Těrlicko

3)       sourozenec v mateřské škole

4)       přijetí dle věku v rozmezí 3-5 let dítěte

5)       děti ve věku 2-3 let budou přijímány dle možností

 

Žádosti o přijetí Evidenční list - formuláře ke stažení naleznete na webových stránkách školy www.skolaterlicko.cz

Formuláře budou přístupny od 12. 4. 2021

 

Vyplníte veškeré údaje a podepíšete. V případě, že přihlašujete dítě do školy v Hradišti, doplňte za příjmením dítěte „HR“

 

Termín zápisu:         od pondělí 3. 5. 2021 do pátku 14. 5. 2021

Způsob zápisu:         bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonného zástupce

 

Vyplněné formuláře a prostou kopii Rodného listu dítěte zašlete do školy (Školní 419/2) Těrlicko buď:

1.   Do datové schránky školy: 8c35fwa

2.   E-mailem: info@skolaterlicko.cz

a) s elektronickým podpisem nebo
b) s naskenovaným dokumentem s podpisem zákonného zástupce nebo
c) s ofoceným dokumentem s podpisem zákonného zástupce (možno i mobilem pokud bude čitelné)

            3.   Poštou (Školní 419/2, 73542 Těrlicko)

            4.   Osobně na sekretariát školy (p. Fojciková) v následujících termínech:

            Den                                                hodina

           3. 5. 2021                                       8. 00 – 12. 00 hod.

           4. 5. 2021                                       8. 00 – 12. 00 hod.

           5. 5. 2021                                       8. 00 – 12. 00 hod.

           6. 5. 2021                                       8. 00 – 12. 00 hod.

           7. 5. 2021                                       8. 00 – 12. 00 hod.

Ve zcela mimořádných případech (nemoc, karanténa apod.) můžeme přijmout i žádost odeslanou později, nejpozději však do 15. 5. 2021. Tuto situaci oznamte telefonicky – p. Kateřina Kunčická 731 491 145 (MŠ Těrlicko), nebo p. Kateřina Šindelová 739 669 717 (MŠ Hradiště)

Pokud využijete možnost 2b, 2c, uchovejte, prosím, originál dokumentu, který škole odevzdáte, jakmile to bude možné. 

 

Po obdržení žádosti vám škola potvrdí její přijetí a současně Vám přidělí registrační číslo dítěte.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 31. května 2021

 

PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel školy
 

 

28.02.2021 09:57

UZAVŘENÍ MŠ od 1. 3. 2021

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí vlády ze dne 26.2.2021 se mateřské školy z důvodu zhoršení epidemiologické situace  od pondělí 1.3.2021 do odvolání uzavírají.      

Mgr. Šárka Škrobánková (vedoucí učitelka) 
 

09.02.2021 08:27

Obnovení provozu MŠ Hradiště

Dobrý den,

na základě pokynů Krajské hygienické stanice, bude provoz Mateřské školy Hradiště obnoven od pondělí 15.2.2021. Do mateřské školy, budou moci nastoupit pouze děti s negativním výsledkem testu COVID-19.
Děti, jenž nebyly podrobeny testu na COVID-19, budou moci nastoupit do MŠ Hradiště až 18.2.2021.
 
S přáním zdravých dnů.
Kateřina Šindelová
učitelka MŠ Hradiště

© 2020 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web