Vítá Vás Mateřská škola Těrlicko

 

ŠKOLKA PLNÁ POHODY, POROZUMĚNÍ A VZÁJEMNÉ ÚCTY

Naše mateřská škola se nachází v centru obce Těrlicko, nedaleko dětského hřiště, které společně s rozlehlou zahradou dětem nabízí široké využití při pobytu venku.  MŠ je trojtřídní s celodenním provozem. Kapacita mateřské školy je 84 dětí. Děti jsou rozděleny podle věku do tří prostorných tříd. V přízemí se vzdělávají nejmladší děti (2 - 4-leté), v horním patře se nacházejí dvě prosvětlené třídy, které navštěvují starší děti a předškoláci. 

 

Pracujeme podle programu, který se orientuje na zdravou mateřskou školu. Proto se snažíme zdravě jíst a hodně sportovat.

 

 
Provoz mateřské školy je
      od 6 15 do 16 15 hodin       

     

MOTTO:

"Děti se nemohou efektivně učit a učitelé nemohou efektivně vyučovat, pokud nejsou ve škole vytvořeny takové podmínky, které by umožňovaly uspokojení všech okruhů přirozených potřeb."

 

Úvodní slovo:

Chceme pracovat tak, aby mateřská škola bylo místo, kde se děti na pobyt těší a vstupují do zařízení s každodenním očekáváním něčeho nového.

 

Hlavní cíl vzdělávání:

Škola směřuje k cíli přispět k rozvoji kompetencí a dovedností jedince pro plnohodnostný život a poskytovat mu příležitost nabývat tuto gramostnost již od předškolního věku.

 

 

 

Spolupracujeme

S hasiči, policií ČR, myslivci, ženami ze Svazu žen, rodiči, ZŠ Těrlicko a MŠ Hradiště, Spolkem - Klub rodičů KRTEČEK při MŠ Těrlicko, z.s., SPC a SPP

 

Časové orientační rozvržení dne

 

6,15 - otevření MŠ, pitný režim, nabídka ovoce, činnosti řízené i spontánní, rozvíjení podnětů nabízených učitelkou

8,15  -  uzamčení budovy

8,15 – 8,30 pohybová chvilka

8,30 – 9,00 průběžná svačina, dokončení činnosti, přivítání dne – komunitní kruhy.

9,00 – 9,30 námětové činnosti dle vlastní volby, řízené činnosti, dokončení činností, postupný přechod k pobytu venku.

9,30 – 11,30 pobyt venku

11,30 – příprava na oběd, oběd

12,00 - 12,30  - možnost předání dětí zákonným zástupcům

12,30 - 14,00 - odpočinek, klidové činnosti

14,15 - průběžná svačina, spontánní aktivity, dokončení činností – započaté hry

16,15 uzamčení budovy

 

 

 

Informace o Desateru pro rodiče dětí předškolního věku, naleznete zde:

Desatero pro rodiče

  

 


 

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web