Klub rodičů Krteček při MŠ Těrlicko, z.s.

 

Dne 30.5.2014 byl založen spolek Klub rodičů Krteček při MŠ Těrlicko, z.s.

 

MOTTO: „VE SVÝCH DĚTECH ŽIJEME DÁL“

Euripidés

 

Našim hlavní cílem je pomoc mateřské škole a paní učitelkám a to zejména se zajišťováním exkurzí, sportovních, kulturních, ozdravných a jiných akcí, získávání financí - především dotací, grantů, sponzorských darů apod. a pořádání kulturních a společenských akcí.

 

Veškerá činnost členů je dobrovolná. Každý může pomoci způsobem, jaký bude v jeho silách.

 

Zisk ze všech činností bude využit pro potřeby dětí v MŠ – na pořádání akcí pro děti, výlety, exkurze, ozdravné pobyty, na nákup potřebného vybavení a hraček apod.

 

V červnu 2014 byl zřízen transparentní účet u Fio banky, č.ú. 2000 601 825 / 2010, na který může kdokoliv přispět darem v libovolné výši.

 

 

 

 

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web