ZŠ v Hradišti

23.10.2023 14:04

Základní škola v Těrlicku Hradišti

Základní škola a mateřská škola v Hradišti se nachází v malebném přírodním prostředí pod Babí horou. Škola je obklopena loukami, pastvinami a přilehlým ovocným sadem.

Přímo u školy se nachází autobusová zastávka Těrlicko, Hradiště, škola.

Spadáme pod ZŠ a MŠ Těrlicko jako odloučené pracoviště. Naše škola je malotřídní pro žáky 1. až 5. ročníku. Žáci se učí ve dvou kmenových třídách po dvou až třech ročnících. Dále máme IT učebnu, jídelnu, třídu školní družiny, školní hřiště, kde se odehrává většina hodin tělesné výchovy a prostornou zahradu s altánkem pro venkovní vyučování, vyvýšené záhony pro pěstování, záhony s bohatou škálou rostlin, které využíváme při vzdělávání.

Budova prošla v letech 2022-2023 rozsáhlou rekonstrukcí, která se týkala zejména zdiva, podlah, ale i vnitřního vybavení, designu a nábytku.

V přízemí budovy se nachází mateřská škola, se kterou úzce spolupracujeme a kuchyň, kde paní kuchařky připravují pro školu i školku čerstvou a kvalitní stravu.

Výhodou malotřídního systému je spolupráce žáků napříč ročníky, navzájem se od sebe učí nebo si pomáhají. Mohou reagovat na probíranou látku starších spolužáků nebo si ji naopak zopakovat s mladšími. Výuka na malotřídní škole vede žáky k samostatnosti při práci, zvídavosti, podporuje vzájemnou kooperaci a využívání mezipředmětových vztahů či projektového vyučování. Menší počet žáků ve třídách podporuje individuálnější přístup a osobitější vnímání žáků.

Vyučuje se zde podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „S přírodou k moudrosti“, který neznamená přírodovědné zaměření naší školy, ale snahu o přirozené prožívání sebe sama – jak v kontaktu s přírodou, tak s okolní společností nebo prostřednictvím estetického zážitku vycházejícího ze sebe sama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČASOVÝ ROZVRH HODIN:

1. vyuč.hodina                    7,35 – 8,20

2. vyuč.hodina                    8,35 – 9,20

3. vyuč.hodina                    9,30 – 10,15

4. vyuč.hodina                   10,25 – 11,10

5. vyuč.hodina                   11,20 – 12,05

 

 

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web