Základní škola Hradiště

Škola v Hradišti je typická vesnická školička  nacházející se v pěkném přírodním prostředí, snažící se o zachování tradic. V jedné budově jsou spojené základní škola a mateřská škola.

Naše málotřídní škola je školou rodinného typu. Patří mezi inkluzivní školy (společně vzdělává a vychovává všechny žáky bez ohledu na jejich předpoklady a handicapy).  Žáci pěti ročníků jsou rozděleni do dvou tříd. Ročníky spojujeme podle počtu žáků v daném školním roce. Součástí školy je také školní jídelna a jedno oddělení školní družiny.

 

Menší počet dětí umožňuje individuální přístup k žákům a respektovaní  specifických vzdělávacích potřeb žáků.

Škola je přihlášena do sítě Tvořivá škola,vyučování má tedy činnostní charakter. Vyučuje se zde dle školního vzdělávacího programu  s názvem“ Tvořivá škola v Hradišti pod Babí horou“.

  

ZŠ v Hradišti

25.01.2012 13:44

Charakteristika školy

Přednosti naší školy: možnost více zohledňovat zkušenosti a potřeby žáků; dobrá znalost rodinné situace – umožňuje lépe pochopit, případně i řešit problémy; možnost podpory kulturního dění v obci; možnost užší spolupráce s mateřskou školou – plynulejší a...

© 2021 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web