Aktuality

15.09.2020 14:08

Informace pro rodiče žáků, kteří ve školním roce 2019/2020 byli zapsáni do školní družiny

Informace pro rodiče žáků, kteří ve školním roce 2019/2020 byli zapsáni do školní družiny

Poplatek za školní družinu za měsíce duben, květen, červen ve školním roce 2019/2020 se vedení školy rozhodlo vyřešit tímto způsobem:

ŠD ZŠ Těrlicko, ul. Školní 419/2

1. Za měsíc duben žákům, kteří byli zapsáni do školní družiny:

a) žákům, kteří v letošním školním roce 2020/2021 již nejsou zapsáni do školní družiny, budou finanční prostředky převedeny na stravné,

b) žákům, kteří v letošním školním roce 2020/2021 jsou zapsáni do školní družiny, budou finanční prostředky odečteny od úplaty za školní rok 2020/2021. Žáci, kteří již mají uhrazeny finanční prostředky na úplatu 2020/2021, bude částka vrácena v hotovosti u paní vedoucí vychovatelky Jarmily Sýkorové.

2. Za měsíc květen a červen žákům, kteří do školy nenastoupili k prezenční výuce, byly finanční prostředky již převedeny na stravné.

3. Za měsíc květen žákům, kteří do školy nastoupili k prezenční výuce a byli zapsáni do školní družiny:

a) žákům, kteří v letošním školním roce 2020/2021 již nejsou zapsáni do školní družiny, budou finanční prostředky převedeny na stravné,

b) žákům, kteří v letošním školním roce 2020/2021 jsou zapsáni do školní družiny, budou finanční prostředky odečteny od úplaty za školní rok 2020/2021. Žáci, kteří již mají uhrazeny finanční prostředky na úplatu 2020/2021, bude částka vrácena v hotovosti u paní vedoucí vychovatelky Jarmily Sýkorové.

4. Za měsíc červen žákům, kteří do školy nastoupili k prezenční výuce, se finanční prostředky nevrací.

ŠD ZŠ Hradiště

1. Za měsíc duben byly finanční prostředky převedeny na úplatu školní družiny školního roku 2020/2021 – všem žákům (nastoupili a nenastoupili k prezenční výuce).

2. Za měsíc květen a červen žákům, kteří nenastoupili do školy k prezenční výuce, byly zaplacené finanční prostředky převedeny na úplatu školní družiny školního roku 2020/2021.

3. Za měsíc květen žákům, kteří nastoupili k prezenční výuce, bude uhrazená částka vrácena v hotovosti u paní vychovatelky Jany Humpolcové zákonným zástupcům.

4. Za měsíc červen žákům, kteří do školy nastoupili k prezenční výuce, se finanční prostředky nevrací.

 

Úplata_ŠD.pdf (749,6 kB)

 

26.06.2020 16:54

Přání a poděkování

Milí rodiče, děkujeme Vám za výbornou spolupráci a vstřícnost během školního roku 2019/2020, zejména v době výuky nadálku, oceňujeme a vážíme si Vašeho úsilí, které jste většina z Vás vynaložila a přejeme Vám pohodové léto!

22.06.2020 14:48

Výsledky okresního kola soutěže Požární ochrana očima dětí 2020

K hasičům mají žáci ZŠ v Těrlicku – Hradišti velice blízko, jelikož většina z nich navštěvuje hasičský kroužek pod vedením místního SDH Hradiště. 

Žáci se tak s nadšením od února 2020 vrhli do plnění disciplín v celorepublikové soutěži ,,Požární ochrana očima dětí 2020" s podtématem ,,Požáry v přírodě". 

V literární části se žáci třetího a čtvrtého ročníku věnovali především úvahám a reportážím o aktuálním problému - rozsáhlé požáry v Austrálii. Výtvarného tématu se zúčastnili všichni žáci naší školy a poslední disciplínou byly digitální technologie. Tato disciplína je určena především pro žáky 2. stupně, ale pustili se do ní s nasazením i naši žáci 3. a 4. třídy, jelikož jsou nadšenci počítačového kroužku na naší škole. Pod vedením p. učitelky Schnaubeltové Miczkové a asistentky Vlaďky Miczkové tvořili prezentace a krátké animované snímky. Práce s animací vyžaduje obrovskou trpělivost, představivost a důslednost.

Úsilí se vyplatilo a celkem jsme v okresním kole této soutěže obsadili 5 krásných umístění:

 

2. místo v kategorii ZŠ1 -Výtvarné práce - Nikol Vališová, 2. třída

2. místo v kategorii ZŠ2 -Výtvarné práce - Martina Kudelová, 4. třída

1. místo v kategorii DT2 -Animované snímky - Matěj novák, 3. třída

2. místo v kategorii DT2 -Animované snímky - Daniel Bystroň, 4. třída

3. místo v kategorii DT2 -Animované snímky - Martina Kudelová, 4. třída

 

Děkujeme tímto SDH Hradiště za podporu a předání našich prací na okres, gratulujeme výhercům a vážíme si úsilí všech žáků, kteří se do soutěže zapojili!

22.06.2020 14:36

Informace pro rodiče prvňáčků

 

Prvňáčci ve škole dostanou učebnice, sešity a školní pomůcky (tužku, gumu, pastelky, voskovky, plastelínu, 2 štětce, barvy vodové i temperové, výkresy, náčrtkové papíry, barevné papíry, lepidlo).

Svým dětem pořiďte aktovku, pouzdro vybavené pastelkami, velkou složku na učebnice a malou na sešity, složku na písmenka, nůžky, cvičební úbor a sportovní obuv, papuče, do výtvarné výchovy zástěrku či staré volné triko nejlépe s dlouhým rukávema igelit na lavici, obaly.

VŠE PODEPSAT! (nejlépe každou pastelku - centrofix/nálepka).

 

Přihlášku ke stravování si vyřiďte poslední srpnový týden u p. Kokotkové, platba možná pouze inkasem!

 

První den mohou děti přijít s prázdnou aktovkou a pomůcky pořízené školou si odnesou domů.


Výuka u nás začíná v 7,35, děti by měly být ve škole alespoň 10 minut před začátkem vyučování, aby se stihly nachystat.

Školní družina je v provozu od 11,15-16,00.

 

Těšíme se na nové kamarády :-)

 

 

22.06.2020 14:29

Ukončení školního roku

Ukončení školního roku proběhne v pátek 26.6.2020 od 8 hodin. Žáci mohou být ve škole klasicky na 7,35.

Pro vysvědčení si mohou přijít také žáci nechodící po uvolnění výuky, podmínkou je přinést podepsané čestné prohlášení.

Po předání vysvědčení cca 8,45 půjdou žáci domů či do školní družiny, která bude v provozu do 16,00.

Vysvědčení si můžete také vyzvednout následující týden do 3.7. od 8-11 hod.

15.06.2020 11:14

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Podle  vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení zohlední:

1. Podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10.března 2020).

2. Podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky.

3. Podpůrně podklady pro hodnocení získané při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době od 25. 5. 2020. U žáků 9. ročníků od 11. 5. 2020.

4. Podpůrně hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel školy

V Těrlicku dne 3. 6. 2020 

11.03.2020 07:44

Informace a odkazy k mimořádnému opatření MZ k uzavření škol

TEXT OPATŘENÍ NA STRÁNKÁCH MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ  https://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi

TISKOPIS ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf

INFORMACE A PODMÍNKY ČERPÁNÍ OŠETŘOVNÉHO https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf

 

Žádost o ošetřovné můžete vyřídit v pracovních dnech od 8- 12 hod. ve škole v Těrlicku Hradišti. Tiskopisy si vytiskněte a vyplňte část B tohoto tiskopisu. Možno také získat tiskopis ve škole a vyplnit na místě.

Žádáme rodiče o spolupráci při výuce na dálku, kdy budeme žákům zadávat pravidelně úkoly, aby nedošlo k většímu skluzu v tématických plánech. 

Komunikujte s námi formou emailu: miczkova@skolaterlicko.cz

                                                      waszkova@skolaterlicko.cz

                                                      tomas.zidek97@seznam.cz

Telefonicky: 734 214 882, na tomto čísle zřízena aplikace WhatsApp pro komunikaci s Vámi

Možné konzultace pouze pro rodiče v pracovních dnech od 8 - 12 hod.

28.01.2020 18:44

Úspěchy naší školy v programu Recyklohraní

Do programu Recyklohraní, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadu, dále vedení mladé generace k předcházení vzniku odpadů je zapojeno v Moravskoslezském kraji 420 středních, základních a mateřských škol.

Dne 26. 11. 2019 se konalo slavnostní vyhlášení TOP 10 nejaktivnějších škol v kraji, které proběhlo v  ostravském Zábavním centru Venuše.

S velkým nadšením jsme přijali toto pozvání a s nejaktivnějšími žáky naší školy, zapojenými v tomto programu, jsme vyrazili do Ostravy. Zde bylo poděkováno žákům a studentům, ale i nadšeným pedagogům, kteří děti vedou k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí.  Zúčastnili se ho zástupci organizátorů soutěže – Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a kolektivního systému Asekol.

Diplomy a drobné odměny pro zástupce úspěšných škol předávala náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje paní Jarmila Uvírová. Vedle dortu si desítka oceněných škol odnesla i body na svá školní konta u Recyklohraní, za které si pak v  katalogu odměn mohou objednat například knihy, učební či sportovní pomůcky nebo hry. 

Byla zde přítomna paní Hana Ansorgová, která je ředitelkou celého programu, který probíhá pod záštitou MŠMT České republiky

Program byl rozdělen na tři části. Nejdříve jsme se při slavnostním vyhlašování dozvěděli, na kterém místě z oněch úctyhodných 420 se umístila naše škola.  Soutěž byla rozdělená do následujících kategorií:

Kategorie A – nejaktivnější školy ve sběru (absolutní pořadí)
Pozn.: v přepočtu kilogramů na žáka školy v období leden až říjen 2019 bez ohledu na počet žáků školy.  

  1. místo – Základní a Mateřská škola Hlavnice (za 1523 kg elektrospotřebičů vytříděných za leden až říjen 2019, což je 25,81 kg na žáka)

Kategorie B – nejaktivnější školy ve sběru (velké školy)
Pozn.: byly hodnoceny velké školy nad 300 žáků v přepočtu kilogramů na žáka školy v období leden až říjen 2019.

  1. místo – Základní škola a gymnázium Vítkov (za 793 kg elektrospotřebičů vytříděných za leden až říjen 2019, což je 2,46 kg na žáka/studenta)

 Kategorie C – Skokan roku (absolutní pořadí). Pozn.: nejvyšší meziroční nárůst ve sběru drobného elektra. 

  1. místo – Základní škola Opava-Kylešovice (za největší meziroční nárůst ve sběru elektrospotřebičů na žáka z 49 g v roce 2018 na 880 g v roce 2019)

Kategorie D – Školy aktivní v osvětě

Za příkladný sběr drobných elektrozařízení a aktivitu při plnění osvětových úkolů organizátoři soutěže udělají diplom 5 školám.

  • Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec (za 50,18 kg elektrospotřebičů vytříděných za leden až říjen 2019 a za 2 600 bodů získaných při plnění osvětových úkolů).
  • Základní škola a mateřská škola Kobeřice (za 201 kg elektrospotřebičů vytříděných za leden až říjen 2019 a za 2 000 bodů získaných při plnění osvětových úkolů).
  • Základní škola Orlová-Lutyně, U Kapličky (za 113 kg elektrospotřebičů vytříděných za leden až říjen 2019 a za 2 000 bodů získaných při plnění osvětových úkolů).
  • Základní škola a Mateřská školu Těrlicko- Hradiště (za sběr 142 kg baterií vytříděných za leden až říjen 2019 a za 1 250 bodů získaných při plnění osvětových úkolů).
  • Základní škola Břidličná (za 108 kg elektrospotřebičů vytříděných za leden až říjen 2019 a za 1 150 bodů získaných při plnění osvětových úkolů)

Následným bodem programu byl vědomostní kvíz, kdy za každou správně zodpovězenou otázku získali žáci zúčastněných škol míček, který následně vhazovali na cíl. Naši žáci zde obsadili krásné 3. místo.

Závěrem se všichni zúčastněni mohli občerstvit připraveným rautem.

Nadšení a plní pozitivních dojmů jsme se vrátili do naší malinké školy oznámit svým kamarádům, že má cenu třídit a být aktivní v plnění zadaných úkolů v programu Recyklohraní. Zároveň děkujeme za výbornou spolupráci a ochotu panu starostovi a SDH Hradiště za dopravu na tuto akci.

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode