Aktuality

16.04.2019 12:43

Výběr stravného na květen

23.4.. Od 9,30 do 12,00 hod u vedoucí ŠJ
24.4. a 25.4.od 7,00 hod do 12,00 hod
 
Orientační ceny
Mladší žáci 483,--
Starší žáci 525,--
Nachystejte si drobné.

23.4.. Od 9,30 do 12,00 hod u vedoucí ŠJ

24.4. a 25.4.od 7,00 hod do 12,00 hod

 

Orientační ceny

Mladší žáci 483,--

Starší žáci 525,--

Nachystejte si drobné.

 

 
 
 
 
10.04.2019 19:05

Velikonoční vystoupení

02.04.2019 18:10

Focení 8.4. !

V pondělí 8.4. proběhne focení třídních kolektivů, skupinek a individuální jarní focení. Zájem o jarní fotografie (balíčky) nahlaste paním učitelkám ve škole. Návrh jarní fotografie detailněji na nástěnce MŠ v přízemí.

02.04.2019 11:48

V březnu na okruh vběhnu

V pátek 22.března se vybraní žáci naší školy zúčastnili kvalifikačního závodu v běhu na Čokoládovou tretru. Děti předškolní a prvňáci běželi trať dlouhou 100m, starší žáci trať dlouhou 200m.

Z kvalifikačního závodu si obrovský úspěch přivezla naše žákyně 1. třídy - Karolínka Marcoňová, která si ve své kategorii vyběhla první místo a bude postupovat do dalšího kola závodu.

VÝSLEDKY NAŠICH ŽÁKŮ - ČOKOLÁDOVÁ TRETRA:

Karolína Marcoňová        1. místo (100m), čas 19,48

Amálie Martavuzová       9. místo (100m), čas 24,39

Ester Muchová               7. místo (200m), čas 42,15

Klára Nogolová              9. místo (200m), čas 45,11

Daniel Bystroň             11. místo (200m), čas 45,14

 

O týden později se někteří žáci pokusili kvalifikovat na závod Štafetového poháru. Na první místo kvalifikace útočil náš žák Vilém Nogol, kvalifikace mu ale o místo unikla, v závodě byl atakován a běžel znevýhodněn. Vilík ukázal, že je gentleman, s nadhledem se nad výsledek povznesl a přijal omluvu běžkyně, která jej omezila.

 

VÝSLEDKY NAŠICH ŽÁKŮ - KVALIFIKACE NA ŠTAFETOVÝ POHÁR:

Vilém Nogol               4. místo (300m), čas 52,15

Amélie Muchová         5. místo (300m), čas 58,43

BaŁuk Dominik           7. místo (300m), čas 64,37

Karolína Marcoňová  11. místo (300m), čas 64,08

 

Blahopřejeme žákům k úspěšným výsledkům a děkujeme za reprezentaci školy.

22.03.2019 12:15

Zápis do 1. třídy

                             Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

pro školní rok 2019 / 2020

V ZŠ Těrlicko, Školní 419/2 i v ZŠ Hradišťská147/47

 se zápis uskuteční dne 4. 4. 2019 od 13 do 18 hodin.

 

 

Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

 

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

 

dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2019:

zákonný zástupce doloží 1 vyjádření - školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

 

dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2020:

zákonný zástupce doloží 2 vyjádření - školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

 

Zákonný zástupce se u zápisu prokáže platným občanským průkazem a předloží rodný list dítěte.

Rodiče, kteří budou pro dítě žádat odklad školní docházky, vyplní žádost o odklad a doloží vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko - psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře.

 

10.03.2019 17:05

Návštěva předškoláků v první třídě

Škola v Hradišti je tak trošku jiná než ostatní školy. Odlišuje se od ostatních škol tím, že do stejné budovy chodí zároveň jak děti z mateřské školy, tak školáci. Každodenně se děti společně setkávají při obědě, na chodbách, na zahradě nebo na různých akcích, výletech. Také děti znají všechny paní učitelky, kuchařky a pro nikoho není cizí paní školnice Ivetka.

Ale přesto něco pro děti z „mateřinky“ bylo donedávna neprobádané. Stále nevěděly, co se děje     za dveřmi v prvním patře. Kam chodí školáci? Jak to vlastně v té škole vypadá? A co vlastně

v té škole děti dělají?

A tak  ve čtvrtek - poslední den v únoru byli předškoláci pozváni na návštěvu do první třídy. Prvňáčci je  hezky přivítali a posadili si je vedle sebe do lavice. Zároveň se pochlubili svými učebnicemi, předvedli vše, čemu se již naučili. A že se ve škole nejen učí, ale také zpívá, soutěží,cvičí a vyrábí, o tom se hned záhy předškoláčci přesvědčili na vlastní „kůži.“ Společně

s prvňáčky měli opravdovou hodinu pracovní výchovy, kdy si vyrobili z papíru kočičku. Nechyběla ani chvilka hudební výchovy a na závěr si třeťáci připravili pro předškoláky vědomostní kvíz.

Se soutěžními úkoly jim samozřejmě prvňáčci byli oporou a vlastně takovým  i „přítelem na telefonu“. Kdo vyhrál? Všichni byli moc šikovní a tak na soutěžící čekala sladká odměna. Na závěr si děti vzájemně vyměnily připravené dárečky a s dobrou náladou se rozloučily.

Milí předškoláci,

už se na Vás  všichni moc těšíme a věříme, že se opět všichni potkáme při zápise do první třídy.

                                                                                                             Bc. Magdaléna Waszková

 

12.12.2018 13:28

PLES

11.12.2018 12:09

Vánoční vystoupení

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode