Operační program Jan Amos Komenský I pro ZŠ a MŠ

VEŘEJNÁ DĚTSKÁ ZAHRADA V HRADIŠTI

 

VEŘEJNÁ DĚTSKÁ ZAHRADA v Těrlicku – Hradišti

 

Naše škola od června 2020 realizuje projekt „TĚRLICKO – HRADIŠTĚ, VEŘEJNÁ DĚTSKÁ ZAHRADA“, reg. číslo CZ.05.04.27/0.0/0.0/18_128/0010637 jehož cílem je komplexní obnova zeleně u školy v Hradišti na ploše 0,389 ha.  Projekt by měl přispět ke zvýšení biodiverzity a ekostabilizační funkce této plochy. Proběhne výsadba 49 stromů a keřů, založení záhonů a trávníků a pořízení mobiliáře. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií- Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

https://c4979cc08c.clvaw-cdnwnd.com/7deb5531f241d0a51c93818dc9018655/201589086-58e5e58e60/ZAHRADA%20HRADI%C5%A0T%C4%9A.jpg

 

Projekty

 
 

škola v přírodě - velké karlovice 2019 (30.10.2019)

 
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
   
 

nová Střecha v Hradišti

Během prázdnin se opravila střecha v Základní škola a Mateřské škole v Hradišti, celkový náklad opravy střechy činil 1 112 622 Kč. Na opravu střechy přispěla částkou 250 000 Kč společnost RWE Gas Storage, s.r.o.

eu peníze školám

Naše škola se zařadila do projektu EU peníze školám.

Materiály, které byly v rámci tohoto projektu vytvořeny, jsou k dispozici u vedení školy (viz kontakt).

 

Škola v přírodě – Dolní Morava 2015

Na konci měsíce dubna vyjeli žáci 1. stupně Základní a Mateřské školy Těrlicko na jedenáctidenní ozdravný pobyt (Škola v přírodě), který se uskutečnil v lokalitě Dolní Morava na úpatí horského masivu Kralického Sněžníku, který leží na hlavním evropském rozvodí. Školu v přírodě absolvovali děti z 3. ročníku, 5. ročníku a žáci z Hradiště. Pro žáky byl připraven program s ekologickým obsahem, který se zaměřil na základní prvky krajiny: voda, země, vzduch, horniny, fauna, flóra a ochranu životního prostředí. 

Celá akce se uskutečnila za přispěním Státního fondu životního prostředí.

 

škola v přírodě - dolní morava 2016

Na začátku měsíce dubna vyjeli žáci 1. stupně Základní a Mateřské školy Těrlicko na jedenáctidenní ozdravný pobyt (Škola v přírodě).   Pobyt byl realizován v lokalitě Andělská Hora ve Slezsku. Obec leží mezi Hrubým a Nízkým Jeseníkem v Moravskoslezském kraji v okrese Bruntál. Školu v přírodě absolvovalo 36 dětí z 3. ročníku z Těrlicka a 4 z Hradiště. Pro žáky byl připraven program s ekologickým obsahem, který se zaměřil na základní prvky krajiny: voda, země, vzduch, horniny, fauna, flóra a ochranu životního prostředí. 

Celá akce se uskutečnila za přispěním Státního fondu životního prostředí.

 

NOVÁ VENKOVNÍ „ZELENÁ UČEBNA“

V průběhu školních prázdnin 2016 byla s příspěvkem 150. 000 Kč z grantového programu RWE Gas Storage postavena venkovní „Zelená učebna“. 

Učebna využije venkovní prostory školy k výuce na zdravém vzduchu i při nepřízni počasí. Prostor pro jednu třídu se nachází v zatravněné části školního dvora.

Tato část školního dvora bude sloužit nejen při výuce přírodovědných předmětů na 1. i 2. stupni ZŠ, ale i jako klidový prostor pro školní i mimoškolní činnosti žáků a dětí. Bude využívána i jako relaxační a klidové místo pro děti s problémy sociální interakce – pro autistické děti, které navštěvují naši školu.

 

Čtení pomáhá

Přidali jsme se s dětmi k projektu "Čtení pomáhá".

Ovoce do škol

Jsme zařazeni do projektu "Ovoce do škol".

Veselé zoubky

Na naší škole probíhá také projekt Veselé zoubky. Více informací o tomto projektu na www.veselezoubky.cz

proškoly.cz

Naší škole byl udělen certifikát Aktivní škola za účast na projektu testování žáků portálem Proškoly.cz, který nabízí ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace), unikátní test volby povolání a sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu.

reryklohraní

Děti v Hradišti se zapojují v projektu:

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web