ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní informace o provozu družiny

 

Informace pro rodiče dětí – úplata za školní družinu

Vážení rodiče,

S účinností od 1.9.2022 dochází k navýšení ceny za využívání školní družiny.

Úplata ve výši 250 Kč za měsíc se bude vybírat vždy na půlrok – 1. pololetí (září – leden) a 2. pololetí (únor – červen).

Stanovení termínu úplaty:

  1. pololetí – splatnost do 30.9. daného roku v celkové výši 1.250 Kč (5 měsíců po 250 Kč),
  2. pololetí – splatnost do 28.2. (29.2.) daného roku v celkové výši 1.250 Kč (5 měsíců po 250 Kč).
  3.  

Forma úhrady úplaty:

Rodiče mají možnost výběru ze dvou variant:

  1.  
  2. hotovostní platba k rukám paní Žanety Švarcové,  vedoucí školní jídelny,  na adrese Základní školy a Mateřské školy, příspěvkové organizace, Školní 419/2, Těrlicko – Horní Těrlicko, PSČ 735 42,
  3.  
  4. převodním příkazem na bankovní účet č. 246 800 366/0300, pod variabilním symbolem - číslo strávníka a do poznámky uvést – úplata za ŠD a jméno.

 

 

Ing. Dagmar Sklářová

ekonomický zástupce ředitele

 

Mgr. Jiří Jekl, ředitel školy

ředitel školyProvoz školní družiny je od 11,15 – 16,00 hod.

 

Do ŠD chodí děti 1. - 5. třídy, které mají vyplněný zápisní lístek. Přihlásit je mohou rodiče u vychovatelky.

Žáci odcházejí ze ŠD na základě přihlášek, dřívější odchody je nutné prokázat písemným potvrzením rodičů.

Děti ze ŠD mají mít převlečení na pobyt venku/ tepláky, bunda, v zimním období kombinéza.

 

 

 

 

E-mail: humpolcova@skolaterlicko.cz

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web