ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní informace o provozu družiny

 

Provoz školní družiny je od 11,15 – 16,00hod.

Školné činí 200,-Kč na dítě za, hradí se ve dvou splátkách: 1.pololetí 1000,-Kč do 20. září a 2.pololetí 1000,-Kč do 20.února u vychovatelky.

Do ŠD chodí děti 1. - 5. třídy, které mají vyplněný zápisní lístek. Přihlásit je mohou rodiče u vychovatelky.

Žáci odcházejí ze ŠD na základě přihlášek, dřívější odchody je nutné prokázat písemným potvrzením rodičů.

Děti ze ŠD mají mít převlečení na pobyt venku/ tepláky, bunda, v zimním období kombinéza.

 

E-mail: humpolcova@skolaterlicko.cz

© 2020 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web