Celé Česko čte dětem

Společně s naší školou jsme se zapojili do celostátní kampaně na podporu emočního zdraví dětí.

Celé Česko čte dětem je obecně prospěšná společnost, jež v České republice realizuje stejnojmennou celostátní osvětovou a mediální kampaň zaměřenou na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, na propagaci hodnotné literatury a na budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení.

Pravidelné čtení podporuje psychický rozvoj dítěte; rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování;rozvíjí představivost; učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla; přináší všeobecné znalosti;zlepšuje soustředění, uklidňuje; zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači; je prevencí patologických jevů; formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život; je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte, apod.

Hlavní motto zní:

"Čtěme dětem 20 - 35 minut denně. Každý den!"

 

 

Hlavní motto zní: "Čtěme dětem 20 minut denně. Každý den!"

Více zde: https://www.skolaterlicko.cz/ms-terlicko/cele-cesko-cte-detem/

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web