Stravné a způsob platby

ZPŮSOB PLATBY

Od 1. 3. 2012 je možné platit stravné převodem z účtu - povolení k inkasu.

Zájemci si mohou vyzvednout u vedoucí školní jídelny formulář s uvedeným číslem účtu a variabilním symbolem strávníka (žáka). Po potvrzení tohoto formuláře bankou jej odevzdají zpět v jídelně.

 

Mateřská škola  - Cena stravného od 1. 11. 2022:

 

Děti celodenní (přesnídávka + oběd + svačina ): 44,-Kč (10+24+10)

Děti polodenní (přesnídávka + oběd): 34,-Kč (10+24)

Pro děti, které dovrší 7 let během školního roku platí jiná finanční norma:

Děti celodenní 7 letí (přesnídávka + oběd + svačina ): 47,-Kč (12+25+10)

Děti polodenní 7 letí (přesnídávka + oběd): 37,-Kč (12+25)

 

Základní škola - Cena stravného od 1. 11. 2022:

 

Děti 7-10 let: 37,-Kč (dotovaná strava) / 66,-Kč (nedotovaná strava vč. režijních nákladů)

Děti 11-14 let: 40,-Kč (dotovaná strava) / 69,-Kč (nedotovaná strava vč. režijních nákladů)

Děti 15 a více let: 41,-Kč (dotovaná strava) / 70,-Kč (nedotovaná strava vč. režijních nákladů)

 

režijní náklady: 29,- Kč

Cizí strávníci: 82,-Kč

Svačiny: 30,-Kč

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku.

Školní rok začíná 1.září a končí  31.srpna.

Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování.

 

Žádáme vás o přenastavení svých limitů v inkasech.

 

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web