Stravné a způsob platby

ZPŮSOB PLATBY

Od 1. 3. 2012 je možné platit stravné převodem z účtu - povolení k inkasu.

Zájemci si mohou vyzvednout u vedoucí školní jídelny formulář s uvedeným číslem účtu a variabilním symbolem strávníka (žáka). Po potvrzení tohoto formuláře bankou jej odevzdají zpět v jídelně.

 

Mateřská škola  - Cena stravného od 1.9.2021:

 

Děti celodenní (přesnídávka + oběd + svačina ): 35,-Kč (8+19+8)

Děti polodenní (přesnídávka + oběd): 27,-Kč (8+19)

Pro děti, které dovrší 7 let během školního roku platí jiná finanční norma:

Děti celodenní 7 letí (přesnídávka + oběd + svačina ): 37,-Kč (9+20+8)

Děti polodenní 7 letí (přesnídávka + oběd): 29,-Kč (9+20)

 

Základní škola - Cena stravného od 1.3.2022:

 

oběd:

děti 7- 10 let: 25,- Kč (dotovaná strava) / 54,- Kč (nedotovaná strava vč. režijních nákladů)

děti 11 -14 let: 27,- Kč (dotovaná strava) / 56,- Kč (nedotovaná strava vč. režijních nákladů)

děti 15 a více: 28,- Kč (dotovaná strava) / 57,- Kč (nedotovaná strava vč. režijních nákladů)

režijní náklady: 29,- Kč 

cizí strávníci: 65,- Kč

svačiny: 24,- Kč

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku.

Školní rok začíná 1.září a končí  31.srpna.

Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování.

 

Žádáme vás o přenastavení svých limitů v inkasech.

 

 

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web