Výchovná poradkyně: Mgr. Daria Kosiecová

Konzultační hodiny:   pondělí    7.35 – 8.20 hodin

Kdykoliv po předchozí domluvě telefonicky, e-mailem.

 

Telefon: 556 205 733

E-mail: kosiecova@skolaterlicko.cz

 

  • poradenství žákům v oblasti učebních postupů
  • poradenství zákonným zástupcům žáka v oblasti výchovy a vzdělávání
  • poradenství při školní neúspěšnosti
  • poradenství při prevenci a řešení sociálně patologických jevů
  • poradenství žákům v obtížných životních situacích, žákům přicházejícím z jiné školy
  • kariérové poradenství – volba střední školy, podpora přípravy k přijímacím zkouškám
  • poradenství související s integrací žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, žáka z odlišného kulturního prostředí a žáka se sociálním znevýhodněním
  • poradenství ve výchově a vzdělávání mimořádně nadaných žáků
  • poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení
  • spolupráce s dalšími odbornými institucemi
 
 

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web