Zvýšení stravného od listopadu 2022

27.10.2022 20:02

 

Od 1.11.2022 se  částka za stravné zvyšuje.

Důvodem je růst cen základních surovin a také nárůst provozních nákladů.

Žádáme vás o přenastavení svých limitů v inkasech.

 

Mateřská škola  - Cena stravného od 1.11.2022:

 

Děti celodenní (přesnídávka + oběd + svačina ): 44,-Kč (10+24+10)

Děti polodenní (přesnídávka + oběd): 34,-Kč (10+24)

Pro děti, které dovrší 7 let během školního roku platí jiná finanční norma:

Děti celodenní 7 letí (přesnídávka + oběd + svačina ): 47,-Kč (12+25+10)

Děti polodenní 7 letí (přesnídávka + oběd): 37,-Kč (12+25)

 

Základní škola - Cena stravného od 1.11.2022:

 

Děti 7-10 let: 37,-Kč (dotovaná strava) / 66,-Kč (nedotovaná strava vč. režijních nákladů)

Děti 11-14 let: 40,-Kč (dotovaná strava) / 69,-Kč (nedotovaná strava vč. režijních nákladů)

Děti 15 a více let: 41,-Kč (dotovaná strava) / 70,-Kč (nedotovaná strava vč. režijních nákladů)

 

režijní náklady: 29,- Kč

Cizí strávníci: 82,-Kč

Svačiny: 30,-Kč

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku.

Školní rok začíná 1.září a končí  31.srpna.

Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování.

 

Od 1.11.2022 se  částka za stravné zvyšuje.

Důvodem je růst cen základních surovin a také nárůst provozních nákladů.

Žádáme vás o přenastavení svých limitů v inkasech.

 

Mateřská škola  - Cena stravného od 1.11.2022:

 

Děti celodenní (přesnídávka + oběd + svačina ): 44,-Kč (10+24+10)

Děti polodenní (přesnídávka + oběd): 34,-Kč (10+24)

Pro děti, které dovrší 7 let během školního roku platí jiná finanční norma:

Děti celodenní 7 letí (přesnídávka + oběd + svačina ): 47,-Kč (12+25+10)

Děti polodenní 7 letí (přesnídávka + oběd): 37,-Kč (12+25)

 

Základní škola - Cena stravného od 1.11.2022:

 

Děti 7-10 let: 37,-Kč (dotovaná strava) / 66,-Kč (nedotovaná strava vč. režijních nákladů)

Děti 11-14 let: 40,-Kč (dotovaná strava) / 69,-Kč (nedotovaná strava vč. režijních nákladů)

Děti 15 a více let: 41,-Kč (dotovaná strava) / 70,-Kč (nedotovaná strava vč. režijních nákladů)

 

režijní náklady: 29,- Kč

Cizí strávníci: 82,-Kč

Svačiny: 30,-Kč

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku.

Školní rok začíná 1.září a končí  31.srpna.

Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování.

 

 

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web