Zvýšení stravného od 1.3.2022

24.02.2022 08:43

Od 1.3.2022  se  částka za stravné u žáků zvyšuje o 2 Kč a u cizích strávníků o 6 Kč.

Důvodem je růst cen základních surovin a také nárůst provozních nákladů.

 

Žádáme vás o přenastavení svých limitů v inkasech.

 

Mateřská škola 

Cena stravného od 1.9.2021:

Děti celodenní (přesnídávka + oběd + svačina ): 35,-Kč (8+19+8)

Děti polodenní (přesnídávka + oběd): 27,-Kč (8+19)

Pro děti, které dovrší 7 let během školního roku platí jiná finanční norma:

Děti celodenní 7 letí (přesnídávka + oběd + svačina ): 37,-Kč (9+20+8)

Děti polodenní 7 letí (přesnídávka + oběd): 29,-Kč 9+20)

 

Základní škola 

Cena stravného od 1.3.2022:

Děti 7-10 let: 25,-Kč

Děti 11-14 let: 27,-Kč

Děti 15 a více let: 28,-Kč

 

Cizí strávníci: 65,- Kč

Svačiny: 24,- Kč

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku.

Školní rok začíná 1.září a končí 31.srpna.

Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování.

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web