Zapojení naší školy do charitativní činnosti

16.12.2013 19:45

Pomoc druhým lidem má svůj význam a smysl, proto se naše škola také zabývá podporou několika charitativních sbírkových akcí a charitativních projektů:

     FOND SIDUS je obecně prospěšná společnost, která si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce. Naše škola zaslala této společnosti celkem 4 046 Kč (2 951 Kč jsme získali prodejem samolepek a 1 095 Kč z Burzy hraček).

     OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT DĚTEM využívá získané finanční prostředky na nákup zdravotnické a přístrojové technologie a dalšího potřebného vybavení pro dětská oddělení nemocnic, pro dětské stacionáře, ústavy pro handicapované děti, pro dětské domovy. Prodejem drobných předmětů jsme získali 1 195 Kč, které jsme také zaslali tomuto sdružení.

     Podporujeme rovněž charitativní projekt   ADOPCE  NA DÁLKU. V roce 2011 naše škola adoptovala chlapce Satharmiaha Mm  z Indie.  Poskytli  jsme částku 4 900 Kč na úhradu školného. Částku jsme získali sběrem papíru.

     Zapojili jsme se také do sbírky BRÝLE PRO AFRIKU. Žáci přinesli 85 brýlí, které pomohou dětem v Malawi.

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web