ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

13.01.2016 14:57

 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 (dětí narozených od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010)

Základní  škola Hradišťská 147/47, Těrlicko

KDY:             pondělí 18. 1. 2016

                        od 12:30 do 16:00 hodin

 

Základní škola Školní 419/2, Těrlicko

KDY:             čtvrtek 4. 2. 2016

            od 12:00 do 18:00 hodin

Přineste s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Na místě zápisu vyplníte: Žádost k zápisu, Zápisní list do 1. třídy

 

 

Odklad plnění povinné školní docházky

Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu.

Rodič obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky. Vyplněný podá zpět ředitelství Základní školy a Mateřské školy Těrlicko nejpozději do konce března 2016.

Rodiče dětí, kterým byl ve školním roce 2015/2016 povolen odklad, musí s dítětem zápis absolvovat znovu.

Náhradní termín zápisu

Pokud se nemůžete z jakéhokoli důvodu k zápisu dostavit, proběhne zápis individuálně v dohodnutém náhradním termínu.  Žádáme Vás o zaslání zprávy na adresu info@skolaterlicko.cz, ve které uveďte jméno dítěte a kontakt na Vás.

PaedDr. Vladimír Balajka

ředitel školy

 

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web