ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

10.01.2012 17:42

 

Zápis do první třídy pro školní rok 2012/2013

 

Zápis do první třídy proběhne  dne 1.února 2012

 

Základní škola Horní Těrlicko 419      v termínu od 10,00 do 18,00 hodin

Základní škola Hradiště  147               v termínu od 12,30 do 16,00 hodin

 

 

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy Těrlicko, příspěvkové organizace

 

O přijetí žáků do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy Těrlicko, příspěvkové organizace rozhoduje ředitel školy v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

 

Datum narození

Nástup v řádném termínu. Povinná školní docházka začíná počátkem školní roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. Pro školní rok 2012/13 musí být datum narození dítěte od 1.9.2005 do 31.8.2006

Nástup po odkladu

K zápisu se musí dostavit všechny děti, kterým byl povolen v loňském roce odklad povinné školní docházky.

Začátek školní docházky je možno odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší osmý rok věku.

Předčasný nástup

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do prosince, je možno zapsat i v tomto školním roce.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od ledna do června, je možno zapsat i v tomto školním roce. O předčasný nástup dítěte musí požádat zákonný zástupce a doložit vyjádřením školského  poradenského zařízení a odborného lékaře.

 

Připravenost na školní docházku

Přiměřenou duševní vyspělost a celkovou tělesnou zralost posoudí zapisující učitelé na základě údajů

získaných od rodičů (zákonných zástupců) a vlastního pozorování dítěte během zápisu.

 

Děti budou přijímány do naplnění kapacity školy v místě, kam se dostaví s rodiči k zápisu a to:

 

1.Základní škola Horní Těrlicko 419, Těrlicko

2.Základní škola Hradiště  147

 

Pokud rodiče (zákonní zástupci) žádají o odklad povinné školní docházky, musí žádost doložit doporučením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odklad povinné školní docházky je nutné požádat písemně nejpozději do 31.5.2012.

 O povolení odkladu rozhoduje ředitel školy.

U zápisu jsou rodiče (zákonní zástupci) povinni předložit občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

V Těrlicku  dne 5. 1. 2012

 

PaedDr.Vladimír Balajka

ředitel školy

 

 

 

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web