Zápis do 1.ročníku ZŠ

10.12.2016 11:29

 

Zápis do 1. ročníku proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona nově od 1. dubna do 30. dubna 2017.

V ZŠ Těrlicko, Školní 419/2 i v ZŠ Hradišťská147/47 se zápis uskuteční dne 6. 4. 2017 od 13 do 18 hodin.

Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Zákonný zástupce se u zápisu prokáže platným občanským průkazem a předloží rodný list dítěte.

Rodiče, kteří budou pro dítě žádat odklad školní docházky, vyplní žádost o odklad a doloží vyjádření školského poradenského zařízení

(pedagogicko - psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře.

 

PaedDr. Vladimír Balajka

ředitel školy

 

 

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web