Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

03.04.2023 09:37

 

Vážení rodiče,

Základní škola a Mateřská škola Těrlicko zve všechny zájemce o přijetí k základnímu vzdělávání na Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024.

 

Těšíme se na všechny děti, které chtějí absolvovat školní docházku v naší škole.

Pro hladký průběh zápisu Vám přinášíme nejdůležitější informace níže.

 

Termín zápisu:

19. 04. 2023 (středa) od 13:00 do 18:00 hodin

 

Místa zápisu:

ZŠ Těrlicko, ul. Školní 419/2, Horní Těrlicko

ZŠ Hradiště, ul. Hradišťská 147, Těrlicko-Hradiště


Kdo půjde k zápisu:

Zápis je povinný pro děti narozené od 01. 09. 2016 do 31. 08. 2017 (děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 08. 2023) a pro děti, kterým byl udělen v loňském roce odklad školní docházky.

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

 • Žádost o zápis k povinné školní docházce
 • Občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů)
 • V případě cizinců – kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

 • Žádost o zápis k povinné školní docházce
 • Žádost o odklad povinné školní docházky
 • Občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů)
 • Příloha k žádosti o odklad s doporučením školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

Informace k průběhu zápisu:

 • Zápis na naší škole bude probíhat prezenčně ve stanoveném termínu u pěti zápisových komisí současně. (Osobně se dostaví dítě v doprovodu zákonného zástupce s vyplněnými požadovanými dokumenty.)
 • Pro hladký a klidný průběh zápisu si můžete (od 3.4. do 16.4.2023) zvolit termín zápisu v našem objednávkovém systému Zápisy online a k termínu se objednat z pohodlí domova. Je nutné zvolit si číslo komise
 • V objednávkovém systému Zápisy online si po zvolení termínu zápisu vyplníte elektronickou žádost o zápis do 1. ročníku (také žádost o odklad školní docházky), kterou si vytisknete a s vlastnoručním podpisem odevzdáte později u zápisové komise.
 • Žádost o zápis do 1. ročníku (také žádost o odklad školní docházky), si lze vytisknout v systému Zápisy online.
 • Rodiče, kteří nevyužijí možnosti objednávkového systému a neobjednají se k zápisu předem, přijdou k zápisu ve stanovené době a budou zapsáni v prvním volném termínu, ve kterém nebudou komise zapisovat objednané žáky.
 • Všechny potřebné dokumenty budou k dispozici k vyplnění v papírové podobě před zápisovými místnostmi.

Spádová oblast pro naší školu:
 

Školský obvod

Spádová škola: Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, Školní 419/2, Těrlicko,

PSČ 735 42

popis:

Území obce Těrlicko
 

POZOR! Žák může být zapsán k základnímu vzdělávání pouze na jedné škole! Pokud zákonní zástupci zapsali dítě na jiné škole, žádost na naší škole již nepodávají!

 

Před podáním žádosti doporučujeme přečíst si Informace o zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 na Základní škole a Mateřské škole Těrlicko, Školní 419/2, Horní Těrlicko, Těrlicko PSČ 735 42 v dokumentech níže

 

Pokud chcete využít volbu termínu a přihlášení online, pokračujte kliknutím na odkaz ONLINE ZÁPISY.

 

Příloha 1 - Informace o zápisu.doc (134,5 kB)
Příloha 2 - Kritéria zápisu.doc (125,5 kB)
 

 

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web