ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

02.03.2012 09:08

 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ .

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Těrlicko, příspěvková organizace  v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) ,ve znění pozdějších předpisů a podle Správního řádu, ve znění pozdějších předpisů , stanoví podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Místo pro podávání žádostí:              Horní Těrlicko 455

Těrlicko-Hradiště 147

Žádosti o přijetí (formulář si můžete vyzvednout v MŠ) odevzdají zákonní zástupci vedoucím učitelkám dané mateřské školy do 20.3.2012. Společně s žádostí bude dítěti přidělen číselný kód.

Zápis

Termín zápisu : od pondělí 26.3.2012 do středy 28.3.2012.

Doba pro podání žádosti: 8:00 – 15:00 hod.

Při zápisu dítěte předloží zákonný zástupce :

 

- Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

- potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování podle §50 zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví, ve znění pozdějších předpisů

- originál rodného listu dítěte

- platný občanský průkaz

 

Kritéria pro přijetí:

 

1) Přednostní přijetí žáků předškolního věku

2) Přijetí dle věku v rozmezí 3-5 let dítěte

3) Místo trvalého pobytu dítěte – Těrlicko

4) Sourozenec v mateřské škole

5) dle možností a na zkušební dobu budou přijímány děti ve věku 2-3 let
 

Zákonní zástupci dětí budou o rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí informováni na úředních deskách a na webových stránkách školy - www.skolaterlicko.cz

PaedDr.Vladimír Balajka

ředitel školy

 

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web