Výuka robotiky

17.11.2022 12:01

O listopadových středách si naši sedmáci vyzkoušeli práci s roboty. Navštívili jsme Městskou knihovnu v Havířově, kde si pro nás lektorky z této knihovny připravily dvouhodinový vzdělávací program zaměřený na představení různých druhů výukových robotů – OZOBOTY A SCOTTIE GO a jejich programování. Žáci tak získali digitální kompetence, podpořili své kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, rozvinuli vlastní analytické a informatické myšlení.  Výuka se nám natolik líbila, že budeme pokračovat v tomto programu i v dalším pololetí. Za třídu 7.A a 7.B děkují učitelky Mgr. Markéta Novosadová a Mgr. Alice Grussmanová.

Fotogalerie: Výuka robotiky

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web