Voda kolem nás

30.05.2022 20:12
V pátek 27. 5. jsme jeli autobusem do nedalekých Třanovic na přírodovědnou exkurzi do Kapplova dvora. Nejdříve jsme si vyslechli přednášku spojenou s prezentací, která se týkala hlavně vody a ochrany životního prostředí. Dozvěděli jsme se mnoho nových pojmů, například už víme, co jsou brownfieldy. Poté jsme si prošli nedaleký sběrný dvůr a čističku odpadních vod. Mimo areál Kapplova dvora byl pro nás připraven program ve dvojicích. Do pracovních listů jsme doplňovali informace týkající se druhů stromů nebo meandrů řek. Došli jsme až k uměle vytvořenému rybníku, kde jsme zkoušeli měřit pH vody, chytili jsme různé vodní živočichy a zkoumali je pod lupou. Na závěr jsme došli k vyhlídce, abychom zjistili, kde pramení řeka Stonávka. Exkurze byla velmi zajímavá a poučná.
Třída 8.A a 8.B

Fotogalerie: Voda kolem nás

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web