Vítr a papírový drak

16.11.2019 14:55

Děti ze třídy zajíčků se tento týden seznamovaly s podzimním počasím.

Poznávaly, jak vychází Slunce a jak zapadá, co dělá vítr, jak vypadá déšť, mlha a duha a proč se mění kapky deště v zimě na sněhové. Všechny pojmy si děti osvojovaly pohybem a říkankami formou motivovaného cvičení jógy pro děti. Děti si zahrály i hru „Na počasí“, překračovaly a přeskakovaly pomyslné louže a zazpívali si písničky o vodě s doprovodem i na orffovy hudební nástroje (Prší, prší a Nechoď tam). Děti si „hrály s kapkami deště“, třídily „kapičky“ podle velikostí a barev, počítaly a procvičovaly početní vztahy do 5. Zkusili jsme vytvořit mraky z PET víček. Děti si vyslechly pohádku “ O kapce“ v televizi a seznámily se, jak probíhá koloběh vody v přírodě. Samozřejmě jsme si o počasí vyprávěli, a určovali jsme společně, jaké počasí máme venku a zamýšleli se nad problémem, co si oblékneme, když venku prší.  Ranní činnosti jsme doplnili grafickými cviky „ jak padá déšť“ – děti zakreslovaly přerušované čáry se správným úchytem tužky a malovaly deštníky temperovými barvami a mráčky. Zde si děti osvojovaly správnou techniku malby a poznávaly základní barvy. Taky jsme vyráběli podzimní sluníčko a využili nasbírané barevné listy ze stromů z naší školní zahrady.

Náš papírový drak společně s vlaštovkami odletěl, když jsme si na vítr zahráli a pořádně foukali… Cílem činností bylo děti seznámit s typickým podzimním počasím a osvojovat si poznatky o prostředí, ve kterém dítě žije. To vše formou her a zážitkovým učením.

 Ukázky říkánek a cvičení jsou k nahlédnutí v šatně na nástěnce.

skolaterlicko.cms.webnode.cz/ms-terlicko/fotky/

© 2020 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web