VÁNOČNÍ BESÍDKA

22.12.2021 07:57

Vážení rodiče, milé děti, 

na níže uváděném odkazu můžete sledovat úžasná vánoční vystoupení našich dětí. Na začátku se prezentují děti, které navštěvovaly kroužek angličtiny, pak se také "předvedly" děti, které chodí do hudebně-pohybového kroužku a na závěr jsme vidět VŠICHNI....

ŠŤASTNÉ A stále VESELÉ ČASY přejeme

kolektiv MŠ

 

https://youtu.be/WXq95Jln5dU

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web