"Už jsme zase všichni spolu"

15.09.2023 17:55
"Už jsme zase všichni spolu" bylo téma tohoto týdne ve třídě Myšek a bylo zaměřeno na přátelství a vtahy.
 Děti měly opět velký prostor pro spontánní hry a formou hry se také v řízených činnostech vzdělávaly. 
Sluchové vnímání rozvíjely při zpěvu, pohybových činnostech,tanci, hře na tělo, při počítání a pochopení rytmu a také při hře tichá pošta. Tancovaly na čtvrtce papíru,kterou vždy po zastavení hudby o půlku zmenšily, současně tak procvičovaly hrubou a jemnou motoriku, zasmály se a tím si promasírovaly i bránici.
Pro rozvoj komunikace a pochopení pravidel chování k sobě navzájem se nám osvědčují společné práce, kdy děti musí spoustu věcí řešit spolu a učí se respektovat druhého, ale také umět říct svůj názor a pracovat s chybou. Tentokrát skládaly velký obrázek, připravený jako puzzle. Cílem činnosti bylo uvědomit si, že každý dílek patří do tohoto obrazu, stejně tak, jako každý z nás v naší třídě patří do našeho kolektivu.
Každý den je dětem dán prostor pro sebereflexi, která zároveň slouží nám jako zpětná vazba, co a jak se dařilo.
 

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web