ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

02.03.2022 18:51
  1. 2. pololetí – splatnost do 28.2. (29.2.) daného roku v celkové výši 1.000 Kč (5 měsíců po 200 Kč).
  2.  

Forma úhrady úplaty:

Rodiče mají možnost výběru ze dvou variant:

  1.  
  2. hotovostní platba k rukám paní Žanety Švarcové,  vedoucí školní jídelny,  na adrese Základní školy a Mateřské školy, příspěvkové organizace, Školní 419/2, Těrlicko – Horní Těrlicko, PSČ 735 42,
  3.  
  4. převodním příkazem na bankovní účet č. 246 800 366/0300, pod variabilním symbolem - číslo strávníka a do poznámky uvést – úplata za ŠD a jméno. 

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web