U Zajíčků všechno kvete

25.05.2021 17:28

3.květnový týden začal velmi hezky. Děti třídily předměty podle barev. Zvládly počítat 1-5, poznávaly jarní kytičky, nebály se pracovat s barvami a štětcem. Rozvíjeli jsme jejich zvídavost, děti poznaly další možnosti práce s knihou. Děti projevily svůj kladný vztah k probouzející se přírodě. Samostatně si zvolily svoji aktivitu, kdy mohly pracovat individuálně či ve skupině. Bohužel opět nás dostihl Bacílek. 

p.uč. Zajíčkové

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web