Týden "Výletů a cestování" u Myšek

14.06.2021 20:25

V uplynulém týdnu "Výletů a cestování" si děti ze třídy „Myšek“ nejenom povídaly, vyráběly a malovaly dopravní prostředky, kterými pojedou o prázdninách třeba s rodiči na výlet, ale také hrály pohybovou hru „Na autíčka“. Naučily se básničku „Výlet“ nebo si zazpívaly písničku „Beskyde, Beskyde….“  Jeden školní výlet autobusem na Bílou takéé absolvovaly.

Ve čtvrtek 10.6. si děti dokonce v  praxi vyzkoušely: „a opravdu šlo jim to výborně“, jak zvládají jízdu na koloběžkách, které byly nakoupeny z peněz Klubu rodičů „Krteček.“ Tímto bychom chtěli společně s dětmi Klubu rodičů moc poděkovat a přejeme si, aby naše vzájemná spolupráce i nadále tak výborně fungovala jako doposavad a my si s dětmi mohli užívat věci pořízené z finanční dotace Klubu rodičů.

paní učitelky Lenka a Jarka

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web