Tři králové u Zajíčků

09.01.2020 18:17

Atmosféra plná nadšení z vánočních dárků doznívala i v mateřské škole, kdy se děti setkaly po Vánocích.

Děti se opět vydaly na cestu k Betlému… Zábavnou formou se seznamovaly s putováním tří králů, s jejich jmény i místy, odkud pocházeli. Využívali jsme obrázků, mapy světa i glóbusu a objevovali společně svět kolem sebe i cizí země. Vzájemně jsme si pomáhali a spolupracovali při tvoření cest tří mudrců, učili se chápat význam slov chudý x bohatý, moudrý x hloupý, kometa, král apod. Děti vyjadřovaly své zážitky a příběhy, učily se naslouchat druhým. Vyslechli jsme i příběh o tradicích tříkrálové sbírky, seznámili se s písní Tři králové. Děti si vyrobily královské koruny a vytvářely krále z papíru, hledaly stejné koruny, zjišťovaly délku cest králů a porovnávaly je i v početních vztazích. Seznámily se i s písmeny K+M+B, hledaly slova začínající na stejnou hlásku.

Děti si zahrály pohybovou hru Na krále, zdolávaly různě vysoké překážky, se kterými „králové“ se na své cestě potkávali.

Děti se setkaly s mravními hodnotami, úctě k moudrosti a rodině, respektovaly sebe sama i druhé, poznávaly svět a staré tradice.

Hra v předvánočním období o Betlému, kterou děti sehrály v KD i pro rodiče, tak pokračovala i v tomto lednovém týdnu a završila tak období Vánoc a příchod do nového roku. Tyto činnosti děti bavily stejně, jako využívají nových hraček ve třídě.

skolaterlicko.cms.webnode.cz/ms-terlicko/fotky/

 

© 2020 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web