Testování žáků na ZŠ Těrlicko 1. a 8. listopadu 2021

27.10.2021 07:45

Žáci ZŠ Těrlicko se budou 1. a 8. listopadu testovat!

Testování se týká dětí a  žáků základních škol, žáků v denní formě vzdělávání středních škol a konzervatoří ve vybraných okresech určených aktuálně platným mimořádným opatřením

Pro období 1. až 14. listopadu 2021 platí pro okresy: České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná, a to s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, a škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a, základních škol při zdravotnickém zařízení. 

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků v termínech 1. a 8. listopadu 2021 (resp. s frekvencí 1x týdně, vždy první vyučovací den v týdnu, po dobu platnosti mimořádného opatření). Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.  

V případě, že žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Do doby, než budou žáci otestováni však musí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest podle mimořádného opatření k nošení ochranného prostředku (ve společných prostorách nasazená rouška/respirátor; pokud jsou děti a žáci usazeni, nemusí mít roušku/respirátor)  

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).  

Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).   

Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování.  

zdroj: www.msmt.cz

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web