TÁBOR MŠ 31.7. - 4.8. „Indiánskou stezkou za pokladem“

06.08.2023 12:54

Naše školka se stala dějištěm příměstského tábora s názvem Indiánskou stezkou za pokladem. Děti byly zábavnou formou seznámeny s jinou kulturou, jejich zvyky a tradicemi. Poznávaly rozdíly mezi živou a neživou přírodou, vyrobily si bubínek proti nemoci, v lese pomalovaly starý pařez do podoby totemu, nakreslily si obrázky na trička, sportovaly, zpívaly a indiánsky tancovaly. Seznámily se s hrou na bubny a dozvěděly se, jak důležitou roli v životě Indiánů mají. Protože každý buben má podle Indiánů svoji duši, zkusily se i děti na bubínky soustředit, řekly jim svá jména, pohladily je a potom už se oddaly chvílemi nekontrolovatelným rytmům.

Cílem tábora bylo dětem přiblížit život a zvyky Indiánů a způsoby jakými vyjadřovali úctu k přírodě, které si vážili stejně jako života ve všech jeho formách.

Fotogalerie: TÁBOR MŠ 31.7. - 4.8. „Indiánskou stezkou za pokladem“

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web