Složení školské rady pro obdodí 2011 až 2014

21.09.2012 11:36

Zástupci pedagogů:

1) Erika Kolková, Mgr.

2) Jarmila Bolková

3) Zdeněk Skotnica

4) Ludmila Krplová, Mgr.

5) Magdaléna Waszková, Bc.

Zástupci rodičů:

1) Pavel Malyjurek

2) Milan Kolebač

3) Kateřina Šindelová

4) Marika Skotnicová

5) Karol Stas' - předseda ŠR

Zástupce zřizovatele:

1) Bc Martin Polášek

2) Ing. Martin Fišer

3) Stanislav Putniorz

4) Jiří Barabosz

5) Lenka Válková

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web