Sešity pro 2. stupeň na školní rok 2012/2013

26.06.2012 11:40
Sešity     
Jazyk anglický    
5. roč. - 9. roč. 3 x linkovaný malý 564
5. ročník 1 x linkovaný velký 444
Jazyk český    
6. roč. - 9. roč. 3 x linkovaný malý 544 / 564
6. ročník 1 x linkovaný velký 444
6. ročník 1 x linkovaný malý 544
Matematika    
6. roč. - 9. roč. 2 x nelinkovaný velký 460 / 440
  1 x nelinkovaný malý 540
  1 x nelinkovaný malý 520
Fyzika    
6. roč. - 9. roč. 1 x nelinkovaný malý 540
  1 x nelinkovaný malý 520
6. ročník 1 x nelinkovaný velký 410
Chemie    
8. roč. - 9. roč. 1 x nelinkovaný malý 540
  Periodická soustava prvků  
Přírodopis    
6. roč. - 9. roč. 1 x nelinkovaný velký 440
Dějepis    
6. ročník 1 x linkovaný malý 544
6. roč. - 9. roč. 1 x nelinkovaný velký 440
Zeměpis    
6. roč. - 9. roč. 1 x nelinkovaný velký 440 / 460
  1 x nelinkovaný malý 540
Výchova k občanství    
6. roč. - 9. roč. 1 x nelinkovaný malý 520
Výchova ke zdraví    
6. roč. - 9. roč. 1 x nelinkovaný malý 520
Hudební výchova    
6. roč. - 9. roč. 1 x linkovaný malý 544
Člověk a svět práce    
6. roč. - 9. roč. 1 x nelinkovaný malý 510
Informatika    
6. roč. - 8. roč. Euro obaly A4 ve složce 10 ks

 

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web