ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

13.02.2015 10:08

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Těrlicko, příspěvkové organizace PaedDr. Vladimír Balajka, jako příslušný správní orgán rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon v platném znění) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

Přijímá

k základnímu vzdělávání v Základní školy a Mateřské školy Těrlicko, příspěvkové organizace ve školním roce 2015/2016 žáky s následujícími registračními čísly:

Základní škola Těrlicko , Školní 2/419 

1/TĚ/1/2015

1/TĚ/15/2015

1/TĚ/25/2015

1/TĚ/2/2015

1/TĚ/16/2015

1/TĚ/26/2015

1/TĚ/4/2015

1/TĚ/17/2015

1/TĚ/27/2015

1/TĚ/5/2015

1/TĚ/18/2015

1/TĚ/28/2015

1/TĚ/6/2015

1/TĚ/19/2015

1/TĚ/29/2015

1/TĚ/8/2015

1/TĚ/20/2015

1/TĚ/30/2015

1/TĚ/10/2015

1/TĚ/21/2015

1/TĚ/31/2015

1/TĚ/11/2015

1/TĚ/22/2015

 

1/TĚ/12/2015

1/TĚ/23/2015

 

1/TĚ/13/2015

1/TĚ/24/2015

 

Základní škola Těrlicko, Hradišťská 147/47

3/TĚ/1/2015

3/TĚ/2/2015

3/TĚ/3/2015

Předpokládaný odklad

1/TĚ/3/2015

1/TĚ/7/2015

1/TĚ/9/2015

1/TĚ/14/2015

PaedDr. Vladimír Balajka

ředitel školy

 

Dokument ke stažení zde.

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web