Recyklohraní

24.10.2012 13:12

I v tomto školním roce pokračujeme v projektu Recyklohraní. Díky rodičům dětí  ZŠ a MŠ se povedlo nasbírat a odvézt 90kg vysloužilých elektrospotřebičů, za co na kontě naší školy přibylo 270 bodů .

V současné době je tedy stav 2937 bodů.

 Po vyhlášení úkolu, jsme se rozhodli aktivně zapojit. Zvládli jsme první část z EKO abecedy na téma Odpady a obaly. Děti plnily ve skupinkách  úkoly, zaznamenávaly, jak se třídí odpady, jaké druhy odpadů existují, jak samy mohou doma třídit odpad. Něco nového se dověděly z DVD a z prezentace, kterou připravila  p. učitelka. Už se těší na další část úkolu.

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web