Projektový den " Jak se žije na farmě"

23.09.2021 13:50

Projektový den realizovaný v MŠ Hradiště, jsme nazvali „Jak se žije na farmě“. Cíl projektového dne bylo seznámit děti se životem na farmě, seznámit děti se zvířaty a jejich produkty a v neposlední řadě se zemědělskými stroji, jenž jsou při práci na poli a na farmě využívány. Projektový den byl zaměřený na rozvoj environmentální zodpovědnosti, jejímž cílem je úcta k život ve všech jeho formách.  Jako první bod programu, byla návštěva prasat, které měli možnost děti krmit čerstvou trávou. Po návštěvě prasat, jsme se s dětmi přesunuli do králíkárny, kde si děti mohly králíky pohladit a dát jim trochu sena. Poté jsme se v tichosti přemístili do místnosti, kde se chovají křepelky. Děti musely být potichu, aby křepelky nevyrušily a slyšeli jejich pískot. Hlavním bodem našeho dne, byla návštěva chléva, kde se nacházely krávy s čerstvě narozenými telátky.  Po příchodu z kravína jsme se dětmi přesunuli k zemědělským strojům. Všechny děti měly možnost si vyzkoušet jak se sedí v traktoru a drží volant. Rovněž nám byl představen kombajn, mulčovadlo, bagr, secí stroj, které jsou potřebné pro život na farmě. Dětem byla předvedena názorná ukázka, jak se čistí chlév a co se poté děje s hnojem, který se na statku vyprodukuje. Celý projektový den si děti náramně užily a kdyby nepřišel čas odchodu, tak by na farmě byly ještě teď. Děkujeme Karlu Kuběnskému a Marii Gomolové za vlídně a srdečné přijetí a rovněž za občerstvení, které pro děti připravili.

Učitelky MŠ Hradiště

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web