PŘIPOMÍNÁME ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

23.03.2014 14:43

Zápis do mateřské školy

Termín zápisu: od středy 26. 3. 2014 do pátku 28. 3. 2014.

Doba pro podání žádosti: 8:00 – 15:00 hod.

Pří zápisu dítěte předloží zákonný zástupce:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

  • Potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování podle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o veřejném zdraví, ve znění pozdějších předpisů

  • Originál rodného listu dítěte

  • Platný občanský průkaz

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web