Pozvánka na členskou schůzi

20.10.2014 18:24

Klub rodičů Krteček při MŠ Těrlicko, z. s.

Májová 554/23, Těrlicko, Horní Těrlicko, PSČ 735 42

 

Pozvánka

na zasedání členské schůze Klubu rodičů Krteček při MŠ Těrlicko, s.z.

 

Níže podepsaná Edita Fojciková, jakožto předseda spolku v souladu s ustanovením článku V. odst. 2 stanov spolku svolává zasedání členské schůze Klubu rodičů Krteček při MŠ Těrlicko, z.s., sídlem Májová 554/23, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko, identifikační číslo: 029 88 259, a oznamuje s tím spojené následující údaje:

 

Termín jednání:                    19.11.2014 v 16:30 hodin

   Místo jednání:                     Kulturní dům Svoboda – malý sál

      náměstí Těrlicko

 

Program jednání:             

 

  1. Zahájení
  2. Seznam členů, uhrazené příspěvky a dary
  3. Návrh a hlasování o členech Kontrolní komise
  4. Rozpočet a hospodaření spolku
  5. Žádost o dotaci, sponzorské dary a granty
  6. Plán akcí na školní rok 2014/2015
  7. Informace o spolku na webových stránkách MŠ
  8. Návrhy
  9. Závěr

 

 

V Těrlicku dne 20.10.2014

 

  Edita Fojciková

   Předseda spolku

Klub rodičů Krteček při MŠ Těrlicko, z.s.

 

IČO: 029 88 259, spisová zn. L 13668 vedená u Krajského soudu v Ostravě

č.ú.: 2000 601 825/2010

Fio banka, a.s., Hlavní třída 64, 726 01 Havířov, IČ 618 58 374

 

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web