Poznávání mysliveckého revíru v Hradišti

27.01.2014 11:22
 

 

V pátek 24. 1. nás ve škole navštívili myslivec a mladý lesník. Společně jsme se vydali na procházku místním revírem. Cestou jsme pozorovali a poznávali zvěř, jejich stopy ve sněhu, ptáky, ale také stromy a okolí Hradiště v zimě. Po názorné ukázce jsme se sešli ve třídě, kde nás čekala přírodovědná soutěž. Poznávali jsme živočichy, rostliny, stromy, houby v prezentaci na interaktivní tabuli. Soutěžili jsme ve dvojicích.

Výsledky soutěže:

  1. místo – Eduard Zaucha, Jan Haratyk

  2. místo – Lucie Waloszková, Matěj Kožušník

  3. místo – Viktorie Vlachová, Aneta Bystroňová

Děkujeme panu Miroslavu Sikorovi a Marku Vlachovi a těšíme se na příští vycházku lesním revírem.

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web