Povídání o ptáčcích

17.01.2020 17:54

Tento týden si děti ve třídě Zajíčků s paní učitelkou povídaly o životě ptáčků. Děti si uvědomily, že v mrazech a zimním období ptáci a zvířátka mají nedostatek potravy a člověk (dítě) jim může pomoci. Učily se vnímat život kolem sebe, setkaly se s lidskostí, usilovaly o spolupráci s ostatními dětmi, rozvíjely svoji tvořivost. Děti si poslechly pohádku „O havranovi a sově“ a následně měly možnost vyjádřit se k chování zmiňovaných ptáčků z pohádky - co je dobře a co je špatně. Při přichystaných činnostech rozvíjely své komunikační a jazykové dovednosti, jindy zase procvičily správné držení těla a pohybové dovednosti. Také celý příští týden si budou děti povídat o ptáčcích a své znalosti budou moci opakovat a prohlubovat.

skolaterlicko.cms.webnode.cz/ms-terlicko/fotky/

 

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web