Pomoc zvířátkům v zímě

06.03.2013 19:14

Pomoc zvířátkům v zimě

Každým rokem naše škola vítá zimu, jednak kvůli zimním hrám a radovánkám, jednak také žáci I. stupně vítají možnost poznávat svět zvířat a ptáků v zimě a to nejen v hodinách prvouky, přírodovědy či českého jazyka. Děti netrpělivě čekají na vhodný den, kdy ponesou do krmelců a krmítek dobroty pro zvířátka.

Často znějí otázky zvídavých dětí typu „Jak se těší zvířátka ze sněhu?“ a „Mají zvířátka rády sníh?“, „Kde zvířátka spí?“, „Čím se živí?“ apod. Při vycházce také pozorují stopy zvířat a někdy zahlédnou srnky, zajíce, bažanty. Mnohé z dětí zjistily, že někdy není jednoduché prošlapat si cestičku ke krmelci v hlubokém sněhu a závějích nebo krmelec najít.

Své zážitky pak žáci vyjádřili a ztvárnili v hodinách výtvarné výchovy, člověk a svět práce, slohu, prvouky či přírodovědy.

Na závěr projektu ještě na žáky čeká beseda s myslivcem nebo zhlédnutí filmu ze života u nás žijících zvířat. Žáci ani zde nepřijímají informace pasivně, společně s pedagogem nebo myslivcem přemýšlejí, jak by se ještě dalo zvířátkům pomoci a co by mohlo být pro ně prospěšné a užitečné.

Snažíme se, aby se každý rok děti dozvěděly něco nového o přírodě a to zábavnou i poučnou formou. Děti mají tento projekt rády, každý rok se na něj těší. Důkazem jsou jejich slohové práce, výtvarné práce a elán vyrazit ke krmelcům i v mrazivý a větrný den.

Mgr. Iveta Melicharová

 

Fotogalerie

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web