Pokyny pro rodiče při výskytu vší

05.02.2017 16:18

V případě výskytu vší u vlastního dítěte:

1. Případný výskyt vší vždy ihned oznámit škole - třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy.

- škola ihned upozorní rodiče ostatních žáků, že k výskytu došlo, aby se šíření co nejrychleji a nejspolehlivěji zastavilo

- není třeba se obávat studu, vši se u dětí vyskytují v naprosto všech sociálních vrstvách a nic nevypovídají o hygienických normách rodiny

- výskyt může také odůvodnit náhlou změnu v chování a pozornosti dítěte

2. Vyprat všechny textilie, které dítě ve škole má (oblečení, ručník, cvičební úbor, polštářek

do družiny a zejména čepice, šály apod.).

3. Vyprat doma všechny lůžkoviny, zejména ty, ve kterých dítě spí (včetně polštářků a

jiných přikrývek, vydrhnout všechny hřebeny a kartáče).

4. Poučit dítě, že nesmí nikomu půjčovat čepice, hřebínky, ručník apod.

5. Ošetřit vlasy a pokožku hlavy specializovaným přípravkem, dodržet přesně návod i termín

zopakování ošetření.

- Aktuálně jsou na trhu (konzultováno s lékárnou):

- 014 ANTI-LICE OIL-SHAMPOO prevention

- Diffusil H – pěna ve spreji cca 200,- Kč

- Parasidose – šampon cca 250,- Kč

- Paranit - sprej cca 480,- Kč

- Capissan - šampon cca 180,- Kč

- Pedicul hermal - olej cca 200,- Kč

- Elektronický hřeben

 

V případě výskytu dětských vší u spolužáka ve třídě:

(budete ihned informováni prostřednictvím ŽK)

1. Pravidelně vlasy a pokožku hlavy dítěti kontrolovat.

2. Vyprat všechny textilie, které dítě ve škole má (oblečení, ručník, cvičební úbor, polštářek

do družiny a zejména čepice, šály apod.).

3. Vyprat doma všechny lůžkoviny, zejména ty, ve kterých dítě spí (včetně polštářků a

jiných přikrývek, vydrhnout všechny hřebeny a kartáče).

4. Poučit dítě, že si ve škole nesmí od nikoho půjčovat čepice, hřebínky, ručník apod.

5. Preventivně ošetřit vlasy a pokožku hlavy specializovaným přípravkem, dodržet přesně

návod i termín zopakování ošetření.

- Aktuálně jsou na trhu (zkonzultováno s lékárnou)

- viz výše

 

V případě výskytu dětských vší ve škole:

(budete ihned informováni prostřednictvím ŽK)

1. Pravidelně vlasy a pokožku hlavy dítěti kontrolovat.

2. Častěji, než máte běžně zavedeno, prát školní textilie a domácí lůžkoviny.

Dodržením těchto pokynů přispějete k minimalizování výskytu dětských vší a ochráníte tak

dítě své i děti ostatní. V případě, že se rodiče svým lhostejným postojem prokazatelně

odmítnout podílet na výše uvedených krocích k zamezení rozšiřování dětských vší, bude se

škola nucena obrátit o pomoc k Oddělení sociálně právní ochrany dětí OÚ Těrlicko

a Krajské hygienické stanici MSK.

Děkuji za spolupráci a pomoc.

 

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web