Návštěva předškoláků v první třídě

10.03.2019 17:06

Škola v Hradišti je tak trošku jiná než ostatní školy. Odlišuje se od ostatních škol tím, že do stejné budovy chodí zároveň jak děti z mateřské školy, tak školáci. Každodenně se děti společně setkávají při obědě, na chodbách, na zahradě nebo na různých akcích, výletech. Také děti znají všechny paní učitelky, kuchařky a pro nikoho není cizí paní školnice Ivetka.

Ale přesto něco pro děti z „mateřinky“ bylo donedávna neprobádané. Stále nevěděly, co se děje     za dveřmi v prvním patře. Kam chodí školáci? Jak to vlastně v té škole vypadá? A co vlastně

v té škole děti dělají?

A tak  ve čtvrtek - poslední den v únoru byli předškoláci pozváni na návštěvu do první třídy. Prvňáčci je  hezky přivítali a posadili si je vedle sebe do lavice. Zároveň se pochlubili svými učebnicemi, předvedli vše, čemu se již naučili. A že se ve škole nejen učí, ale také zpívá, soutěží,cvičí a vyrábí, o tom se hned záhy předškoláčci přesvědčili na vlastní „kůži.“ Společně

s prvňáčky měli opravdovou hodinu pracovní výchovy, kdy si vyrobili z papíru kočičku. Nechyběla ani chvilka hudební výchovy a na závěr si třeťáci připravili pro předškoláky vědomostní kvíz.

Se soutěžními úkoly jim samozřejmě prvňáčci byli oporou a vlastně takovým  i „přítelem na telefonu“. Kdo vyhrál? Všichni byli moc šikovní a tak na soutěžící čekala sladká odměna. Na závěr si děti vzájemně vyměnily připravené dárečky a s dobrou náladou se rozloučily.

Milí předškoláci,

už se na Vás  všichni moc těšíme a věříme, že se opět všichni potkáme při zápise do první třídy.

                                                                                                             Bc. Magdaléna Waszková

 

© 2020 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web