Nabídka práce - školní asistent v MŠ

04.02.2019 08:31

Nabídka práce - Školní asistent v MŠ

Nabídka práce: Školní asistent v MŠ

Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, příspěvková organizace hledá pracovníka na pozici školního asistenta v MŠ – nepedagogický pracovník

Náplň práce:

 

7. platová třída

 

2)      Zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky dětí, porozumění rodinnému prostředí dětí a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou. Pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek dítěte nebo odlišného kulturního prostředí. Činnosti v rodině provádí školní asistent pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců dítěte

4)      Přímá nepedagogická podpora dětí v předškolním vzdělávání v MŠ

6)      Organizační činnosti při zajištění školního stravování pro děti (komunikace se školní jídelnou a rodiči při organizaci vhodné doby ke stravování apod.

8)      Podpora soběstačnosti a motivaci ke vzdělávání v MŠ – podpora je dětem poskytována vždy za přítomnosti pedagogického pracovníka

10)   Účast na poradách – dle potřeby

a)      oblékání a hygieně dětí apod.

c)      výlety, školní akce, bazén, lyžařský kurs, školy v přírodě, a jiných akcí

e)      vytvářením pomůcek, výzdoba školky

12)   Dodržuje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dítěte (dětí) při jeho (jejich) účasti ve výchovně vzdělávacím procesu, též při všech ostatních akcích MŠ.  Při úrazu poskytne dítěti nebo jiné osobě první pomoc.

 

Úvazek: 70 %

 

Předpokládaný nástup: od 1.4.2019

Doba trvání PP: do 30. 9. 2020

 

Plat: dle § 5 odstavec 1 nařízení vlády 564/2006 a přílohy č. 1

 

Žádosti s přiloženým životopisem zasílejte na adresu reditel@skolaterlicko.cz

 

Kontakt: PaedDr. Vladimír Balajka – tel.: 734 214 806

Dokument ke stažení zde

 

 
školního asistenta v MŠ – nepedagogický pracovníkNabídka práce: Školní asistent v MŠ
Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, příspěvková organizace hledá pracovníka na pozici
školního asistenta v MŠ – nepedagogický pracovník

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web