Karnevalový rej masek

29.04.2013 19:57

Karnevalový rej masek

Rok uplynul jako voda a pro naše žáky z 1. stupně připravilo sdružení rodičů tradiční dětský karneval. Příprava masek zasáhla i do dění ve školní družině, kde se všichni připravovali celé odpoledne. V 16:00 hodin karneval zahájil předseda SRPD Zdeněk Skotnica a rozběhl se program plný tanců a soutěží. Pro rodiče připravily paní Staśová a paní Chroboková chutný koláč. Pro děti bylo připraveno občerstvení zdarma, které zajistilo SRPD. Komise pod vedením vedoucí školní družiny paní Sýkorové vybrala na dvě desítky masek, které dostaly cenu. Děti, které nezískaly cenu za masku, mohly vyhrát v taneční soutěži. Odměnu si domů odnesl téměř každý, kdo dorazil na školní karneval. Poděkování patří všem rodičům, kteří se podíleli na přípravě a zajištění plesu. Radost dětem udělali i vyučující, kteří na ples přišli a strávili s nimi příjemné odpoledne. Už se těšíme na další společnou akci „Den zdraví v pohybu“ v měsíci dubnu, na kterou Vás srdečně zveme.                                              

                                                                                                                                Renáta Enenkelová

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web