Informace pro strávníky

02.09.2014 11:55

Školní jídelna má zavedený automatizovaný systém úhrady a výdeje stravy.

 Identifikace strávníka je prováděna pomocí čipů.    Cena čipu je 130 Kč.

Pokud ho strávník nepoškodí nebo neztratí, je platný po celou dobu stravování, v opačném případě si zakoupí nový.

 Čip je nepřenosný na jiného strávníka.

Po ukončení stravování bude za nepoškozený čip částka 130 Kč vrácena.

 

V návaznosti na automatizovaný systém úhrady a výdeje stravy má školní jídelna zaveden i bezhotovostní platební styk.

Způsobů placení stravného je více.

1.       Hotově u okýnka ve školní jídelně (datum výběru vyvěšen na nástěnce v jídelně a na internetu)

2.       Inkasní způsob – zřídit si u své banky příkaz k povolení inkasa ve prospěch příjemce platby – číslo účtu školní jídelny  246 800 366 kód banky 0300

Variabilní symbol = evidenční číslo strávníka, které zjistíte ve školní jídelně

3.Bankovním převodem

POZOR: Všichni, kteří budou platit bezhotovostním způsobem budou mít automaticky na každý následující měsíc obědy objednané! Jedná se i o měsíc září následujícího školního roku. V případě, když nebudete chtít oběd na první a další dny je možné obědy odhlásit.

Odhlašování obědů se provádí:

1.       Osobně ve školní jídelně

2.       Telefonicky na čísle : 603 258 021

3.       Přes internet na stránkách www.strava.cz  (podrobnosti u paní vedoucí ŠJ)

 

Odhlašování obědů nejpozději den předem do 13,00 hod z důvodů objednávání zboží.

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web