INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

03.01.2013 20:57

Vážení strávníci, zákonní zástupci,

Od 1. 2. 2013 bude ve Vaší jídelně zaveden automatizovaný systém výběru a úhrady stravy. Identifikace strávníka je prováděna pomocí přiděleného čísla = variabilní symbol.

Způsob placení stravného a školného:

1.      Inkasním příkazem

2.      Hotově ve ŠJ – k rukám paní Kokotkové

Ad 1. Inkasní příkaz znamená, že každý strávník (jeho zákonný zástupce) si zřídí u své banky příkaz k povolení inkasa na úhradu stravného s minimálním krytím 1.100,-- Kč na jednoho strávníka. Inkasní příkaz bude zřízen na základě formuláře vydaného Základní školou a Mateřskou školou Těrlicko, který vyplní a nechá potvrdit strávník (jeho zákonný zástupce) ve své bance. Následně vyplněný inkasní příkaz odevzdá paní Kokotkové.

Platby na stravné a školné pak budou placeny automaticky na základě předaného pokynu do banky. Platby, které budou strávníkovi (zákonnému zástupci) strženy z účtu budou vycházet z měsíčního školného a z počtu přihlášených obědů a svačin na dané období, odečtené o řádně odhlášené stravné z předchozího měsíce.

Zahájení bezhotovostního platebního styku bude dne 1. 2. 2013 a to znamená, že odevzdat tento tiskopis s vyplněnými údaji je bezpodmínečně nutné do 15. 1. 2013.

Inkasní platba bude prováděna vždy první týden v daném měsíci!

Pro Vás a Vaše děti z toho plynou následující změny:

·         v případě nemoci, ale i z jiných vážných důvodů budete moci provést odhlášku stravy telefonicky na tel. čísle ŠJ : +420 556 205 745,  +420 739 669 717,

·         nebudete nadále muset myslet na termín úhrady stravného a školného v hotovosti a Vaše dítě nebude muset nosit hotovost do školy,

·         nestane se, že Vaše dítě bude v první dny nového kalendářního měsíce bez stravy,

·         v případě nepravidelného odebírání stravy je nutno upřesnit dny, ve které se bude dítě stravovat, tak aby bylo možné určit přesnou výši inkasní částky,

·         v případě odhlášení Vám bude inkasovaná pouze částka potřebná k úhradě stravného na další měsíc.

Ad. Hotovostní platby – ve školní jídelně dle provozní doby poklady. Pokladní hodiny budou uvedené na webových stránkách školy www.skolaterlicko.cz  a v prostorách odloučeného pracoviště Základní a Mateřské školy Hradiště, č. p. 147.

 

Souhlas k inkasu si můžete stáhnout zde.

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web