Informace pro rodiče žáků, kteří ve školním roce 2019/2020 byli zapsáni do školní družiny

15.09.2020 14:12

Informace pro rodiče žáků, kteří ve školním roce 2019/2020 byli zapsáni do školní družiny

Poplatek za školní družinu za měsíce duben, květen, červen ve školním roce 2019/2020 se vedení školy rozhodlo vyřešit tímto způsobem:

ŠD ZŠ Těrlicko, ul. Školní 419/2

1. Za měsíc duben žákům, kteří byli zapsáni do školní družiny:

a) žákům, kteří v letošním školním roce 2020/2021 již nejsou zapsáni do školní družiny, budou finanční prostředky převedeny na stravné,

b) žákům, kteří v letošním školním roce 2020/2021 jsou zapsáni do školní družiny, budou finanční prostředky odečteny od úplaty za školní rok 2020/2021. Žáci, kteří již mají uhrazeny finanční prostředky na úplatu 2020/2021, bude částka vrácena v hotovosti u paní vedoucí vychovatelky Jarmily Sýkorové.

2. Za měsíc květen a červen žákům, kteří do školy nenastoupili k prezenční výuce, byly finanční prostředky již převedeny na stravné.

3. Za měsíc květen žákům, kteří do školy nastoupili k prezenční výuce a byli zapsáni do školní družiny:

a) žákům, kteří v letošním školním roce 2020/2021 již nejsou zapsáni do školní družiny, budou finanční prostředky převedeny na stravné,

b) žákům, kteří v letošním školním roce 2020/2021 jsou zapsáni do školní družiny, budou finanční prostředky odečteny od úplaty za školní rok 2020/2021. Žáci, kteří již mají uhrazeny finanční prostředky na úplatu 2020/2021, bude částka vrácena v hotovosti u paní vedoucí vychovatelky Jarmily Sýkorové.

4. Za měsíc červen žákům, kteří do školy nastoupili k prezenční výuce, se finanční prostředky nevrací.

ŠD ZŠ Hradiště

1. Za měsíc duben byly finanční prostředky převedeny na úplatu školní družiny školního roku 2020/2021 – všem žákům (nastoupili a nenastoupili k prezenční výuce).

2. Za měsíc květen a červen žákům, kteří nenastoupili do školy k prezenční výuce, byly zaplacené finanční prostředky převedeny na úplatu školní družiny školního roku 2020/2021.

3. Za měsíc květen žákům, kteří nastoupili k prezenční výuce, bude uhrazená částka vrácena v hotovosti u paní vychovatelky Jany Humpolcové zákonným zástupcům.

4. Za měsíc červen žákům, kteří do školy nastoupili k prezenční výuce, se finanční prostředky nevrací.

 

Úplata_ŠD.pdf (749,6 kB)

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web