HYGIENICKÁ OPATŘENÍ k provozu MŠ od 25.5.2020

20.05.2020 09:37

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ K PROVOZU MŠ platná od 25.5.2020

 • Při prvním vstupu do mateřské školy je zákonný zástupce povinen odevzdat písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota, horečka, ztráta chuti, čichu a seznámení s rizikovými skupinami stanovených MZ) Toto prohlášení je k dispozici na webu školy www.skolaterlicko   - MŠ Těrlicko - Aktuality –bez podepsání tohoto prohlášení nemůže být dítě do MŠ přijato.
 • Roušky děti v MŠ nosit nemusí. Rodiče si roušku, ve které dítě přivedli, odnesou domů. V MŠ nechají pouze 1 čistou a podepsanou roušku v igelitovém sáčku pro případ, že by některé dítě v MŠ během dne onemocnělo.
 • U dětí, které trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu (pokud není v evidenčním listě tato informace uvedena).
 • Před vstupem do MŠ bude měřena dětem i rodičům tělesná teplota bezkontaktním teploměrem.
 • Děti s příznaky infekce dýchacích cest a dalšími příznaky COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu) nebudou přijaty.
 • Rodiče dodržují před vstupem do MŠ vzdálenost 2m od ostatních. Abychom minimalizovali větší shromažďování osob před vstupem do MŠ, žádáme Vás, aby dítě doprovázela jen 1 osoba.
 • Každý je povinen použít při vstupu do budovy dezinfekci rukou.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem již pod dohledem pedagogů a použít papírové utěrky.
 • Je zakázáno donášet do mateřské školy hračky z domova či na spaní.
 • Co nejvíce času budeme trávit na školní zahradě, dejte dětem vhodné oblečení (i pokrývku hlavy) a ráno je nakrémujte krémem s UV filtrem, příp. nastříkejte proti klíšťatům.
 • Rodiče zajistí dětem každodenně menší plastovou láhev s pitím na pitný režim pro pobyt venku, kterou v případě potřeby doplníme čajem nebo vodou. Láhev viditelně podepište.  Při odchodu dítěte z MŠ si láhev odnesete domů k vymytí a dezinfekci. 
 • Stravování bude probíhat v běžné podobě, jídlo a pití jim bude podáváno personálem školy. Do jídlonosičů v případě omluvené absence dítěte se jídlo nevydává.

ŽÁDÁME VÁS, ABYSTE TATO PRAVIDLA RESPEKTOVALI A DODRŽOVALI.

CHRAŇTE NEJEN SVÉ DĚTI, ALE TAKÉ SEBE A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ I

NÁS PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY A PROVOZNÍ PERSONÁL MATEŘSKÉ ŠKOLY!

 

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Přístupný web